Samenvatting: Ethische Codes Voor Psychologen | 9789057122583 | Karel Adrianus Soudijn

Samenvatting: Ethische Codes Voor Psychologen | 9789057122583 | Karel Adrianus Soudijn Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Ethische codes voor psychologen | 9789057122583 | Karel Adrianus Soudijn

 • 1 Regels in soorten en maten

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke overwegingen spelen een rol bij het aanvaarden van een opdracht?

  1. Geen onverenigbare rollen tegelijk vervullen;
  2. Vertrouwensrelatie mag niet in het geding zijn;
  3. Informatie aan derden alleen na toestemming. Cliënt moet gevolgen kunnen overzien;
  4. Opdracht moet voldoende specifiek zijn.
 • De APA maakt onderscheid in de code, hoe?

  Het omschrijft algemene principes en ethische standaard
 • Wanneer aanvaard je een opdracht van een opdrachtgever?

  Als deze voldoende specifiek is en de rollen die je moet vervullen met elkaar te verenigen zijn. 
 • Wat doe je als een cliënt informatie verstrekt over een collega die niet ethisch verantwoord lijkt?

  informatie zoeken over wettelijke bepalingen en beroepscode van het land. Klopt de gegeven informatie van de cliënt wel. Je kan de cliënt wijze op het recht dat hij een klacht mag indienen. Voor dat je zelf een oordeel velt moeten de feiten helder zijn. 
 • 1.1 Principes en standaards

  Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het doel van de American Psychological Association

  Het nastreven te streven doel is om psychologen naar de hoogste idealen van de psychologie te leiden. ethische standaard dwingen gedragsregels af. 
 • 1.1.1 Bronnen van variatie

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Met welke wetgeving moeten psychologen nog meer rekening houden naast de NIP

  WGBO en de BIG
 • 1.1.1.1 Amerikaanse preambule

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat beschrijft de  APA preambule?

  Het overdragen van kennis moet wetenschappelijk zijn.
  Interpretatie van gegevens moet gebeuren op basis van onderbouwde theorieën.
  Psychologen moeten zorgen voor uitbreiding van kennis  
  Standaard principes liggen niet voor eeuwig vast.
  Er is een inspanningsverplichting om standaard principes verder te ontwikkelen.
  Het welzijn van mensen moet beschermt worden.
  Patiënten hebben keuzevrijheid. 
  Psychologen moeten op verschillende niveau`s kunnen denken en conflicten oplossen op het hoogste niveau.
 • 1.1.1.1.1 Nederlandse preambule

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer is er sprake van een ethisch dilemma en wat moet de psycholoog dan doen?

  Als richtlijnen met elkaar op spanning staan. Er moet dan overleg met vakgenoten plaatsvinden. Psychologen hebben een inspanningsverplichting om het professionele handelen in beroepsethische zin onder collega`s ter discussie te stellen. 
 • 1.1.1.1.1.1 behandeling van klachten bij de NIP

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1.1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe kan een cliënt een klacht indienen?

  Klager moet de klacht schriftelijk inbrengen.
  Het klachtschrift.
  Psycholoog moet schriftelijk reageren. 
  verweer
  klager schrijft repliek op het verweer.
  Psycholoog kan hier weer schriftelijk op reageren met een dupliek.
  eventueel nog een zitting waarin de klager en verweerder mondeling kunnen toelichten. 
 • 1.1.1.1.1.1.1 Maatregelen

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1.1.1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer de psycholoog of klager in hoger beroep wil gaan, waar komt de vraag dan terecht?

  College van Beroep

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart