Samenvatting: Externe Verslaggeving

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van EXTERNE VERSLAGGEVING

 • 1 Algemeen

  Dit is een preview. Er zijn 74 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de doelstellingen van het stramien?

  • Gebruikers van jaarrekeningen als hulpmiddel te dienen bij het interpreteren van de informatie die is vervat in jaarrekeningen die in overeenstemming met internationale standaarden zijn opgesteld;
  • Opstellers van jaarrekeningen als hulpmiddel te dienen bij het toepassen van internationale standaarden en bij het behandelen van thema's die nog onderwerp van een standaard moeten uitmaken. 
 • Wat wordt behandeld in het Stramien?

  • Het doel van jaarrekeningen
  • De kwalitatieve kenmerken die de bruikbaarheid van informatie in jaarrekeningen bepalen
  • De definities, verwerking en waardering van de elementen waaruit de jaarrekeningen worden opgebouwd
  • De begrippen vermogen en vermogensinstandhouding 
 • Welke behoefte heeft de belegger volgens de jaarrekening (Stramien)

  • Belegger: De verschaffers van risicokapitaal en hun adviseurs zijn geïnteresseerd in het risico dat aan hun beleggingen is verbonden en in de opbrengst die zijn opleveren.
  • Zij hebben informatie nodig om hen te helpen beslissen of zij zullen kopen, aanhouden of verkopen.
  • Tevens is deze informatie nodig om het vermogen tot dividendbetaling door de onderneming te kunnen beoordelen. 
 • Wat is de behoefte van de werknemer van de jaarrekening? (Stramien)

  • Werknemers: Deze zijn geïnteresseerd in informatie over de solvabiliteit en winstgevendheid van hun werkgever. 
  • Tevens zij zij geïnteresseerd in informatie dat hen in staat stelt zich een oordeel te vormen omtrent het vermogen van de onderneming tot het behalen van loon en ouderdaguitkeringen, alsmede het verschaffen van werkgelegenheid. 
 • Wat is de behoefte van Cliënten ten behoeve van de jaarrekening? (Stramien)

  • Cliënten: Deze hebben belang bij informatie omtrent de continuïteit van een onderneming, in het bijzonder wanneer zij daarmee langdurige betrekkingen onderhouden, dan wel daarvan afhankelijk zijn.
 • Wat is de behoefte van de Geldschieters ten behoeve van de jaarrekening? (Stramien)

  • Geldschieters: Deze zijn geïnteresseerd in informatie die hen in staat stelt te bepalen of hun leningen en de daarop betrekking hebbende rente, op het moment van verschuldigd zullen worden voldaan. 
 • Vanuit het stramien wordt de informatiebehoefte van beleggers als belangrijkste aangemerkt. Waarom is dit?

  • Aangezien beleggers verschaffers zijn van risicokapitaal aan de onderneming, zal het beschikbaar stellen van jaarrekeningen die hun behoeften dekken eveneens voldoen aan de meeste behoefte van andere gebruikers. 
 • Hoe heet de functie van het doel van de jaarrekening volgens het stramien?

  Het verantwoordingsfunctie
 • Het doel van de jaarrekening volgens de wet. Hoe heet dit kenmerk?

  Het inzichtvereiste
 • Wat is de kanttekening die het stramien onderkent bij het doel van de jaarrekening?

  • Jaarrekeningen verschaffen echter niet alle informatie die gebruikers nodig kunnen hebben om economische beslissingen te nemen,
  • aangezien zij grotendeels financiële gevolgen van gebeurtenissen in het verleden weergeven en niet noodzakelijkerwijze andere dan financiële informatie bevatten. 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart