Samenvatting: Geconsolideerde Jaarrekening

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Geconsolideerde jaarrekening

 • 1 Geconsolideerde jaarrekening

 • 1.1 Verbonden ondernemingen

 • Bespreek de volgende 4 termen: 1. Deelneming; 2. Dochtermaatschappij; 3. Groepsmaatschappij; 4. Overheerste rechtspersoon

  Deelneming:
  - kapitaalverschaffing voor eigen rekening met min 20% belang --> veronderstelling invloed van betekenis

  Dochtermaatschappij:
  - een BV/NV heeft beslissende invloed. Dus 50% of meer stemrecht AV of 50% zeggenschap over benoeming bestuurders of commissarissen

  Groepsmaatschappij:
  - er is een economische eenheid en de organisaties zijn organisatorisch verbonden

  Overheerste rechtspersoon:
  - een rechtspersoon overheersende zeggenschap uitoefenen in speciale gevallen
 • Geef het Engelse begrip voor dochtermaaatschappij, deelneming, overheerste rechtspersoon, belang financiële activa zonder invloed

  Subsidaries

  Associates

  Special purpose entity

  Financial asset
 • 1.2 Samenvattende berichtgeving

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer moet er geconsolideerd worden en wanneer is er een vrijstelling

  Dit moet bij dochtermaatschappijen die een Groepsmaatschappij zijn en bij andere groepsmaatschappijen.
 • Hoeveel zeggenschap is er door A in C als A 14% heeft en 60% in B en B 45% in C

  59%
 • Wanneer zijn ondernemingen uitgezonderd van consolidatie?

  - de gezamenlijke betekenis is te verwaaarlozen
  - de gegevens zijn niet op tijd beschikbaar 
  - er is geen duurzaam belang

  In principe moet het altijd ook al zijn er sterk uiteenlopende activiteiten 
 • 2 Consolidatie 100% belang

 • 2.1 Administratieve voorwaarden

 • Voor het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening moet er sprake zijn van een formele en materiële eenheid. Wat houdt dit in?

  Formeel: de namen van de verschillende posten moeten gelijk zijn. 

  Materieel: de inhoud van de verschillende posten moeten gelijk zinn.

  Zo niet dan moeten hier correcties op worden gemaakt.

  De geconsolideerde jaarrekening is altijd extracomptabel
 • 2.2 Techniek integrale consolidatie

 • Wat is de integrale consolidatie?

  Alle posten worden na eliminatie bij elkaar opgeteld
 • De integrale consolidatie gaat op basis van eliminatieposten die zijn in principe journaalposten maar er zijn twee grote verschillen. Norm deze

  - Eliminatieposten zijn extracomptabel 

  - De posten kunnen of alleen over de balans gaan of alleen over het resultaat
 • 2.3 Waardering deelneming vermogensmutatiemethode

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe werkt de vermogensmutatiemethode met de startwaarde via de nettovermogenswaarde

  Nettovermogenswaarde is het EV van de dochter

  Vermogensmutatiemethode is toename deelneming is de toename is EV, dus vaak de winst 

  GEVOLG. Per saldo is de EV op de balans en de winst na belasting dan gelijk voor en na consolidatie
 • Wat moet met een winstuitkering van de dochter aan de moeder worden gedaan?

  De waarde wordt niet als winst maar afname van de waarde van het aandeel verwerkt. Immers, het EV van de dochter daalt hiermee

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart