Samenvatting: Bedrijfsrecht

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Bedrijfsrecht

 • 1 Bedrijf en onderneming

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 Bronnen van bedrijfsrecht

 • Wat zijn de 2 belangrijkste bronnen voor het bedrijfsrecht?

  1. Wetboek van Koophandel
  2. Burgerlijk wetboek, dit is een belangrijk onderdeel van het bedrijfsrecht en de WvK is vnl een aanvulling op het BW dan dat het echt iets zelfstandig. Zie art. 1 WvK
 • Welke andere 4 categorieën zijn er m.b.t. het bedrijfsrecht?

  1. Afzonderlijke wetten, zoals faillissementswet en de Handelsregisterwet
  2. Handelsusances, ongeschreven gewoonterecht 
  3. Rechtspraak en wetenschap
  4. Internationaal recht. Dit is deels ook vastgelegd in de Wet Algemene Bepalingen (Wet AB).
 • 1.2 Inhoud en indeling van het bedrijfsrecht

 • Wat zijn de drie hoofddelen van het bedrijfsrecht en wat is de bonus?

  1. De onderneming --> ondernemingsrecht
  2. Het economische verkeer --> handelsverkeersrecht
  3. De mededinging -->mededingingsrecht
  (4. Insolvabiliteit --> failissementenrecht)
 • 1.3 De administratie

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat houdt de verplichting tot administratie in?  Art. 3:15i BW

  Dit is een vrij open bepaling. Een ieder met een (2) bedrijf of een (1) beroep moet een administratie bijhouden om zijn vermogenstoestand bij te houden.

  BW 3.1 – Algemene bepalingen (art 1 t/m 31)
 • Welke 2 aanvullende eisen zijn er om een bedrijf ook aan te merken als onderneming?

  1. In georganiseerd verband
  2. Winstoogmerk.
 • Wat is de openleggingsplicht? Art. 162 Rv

  Dit is de plicht van de rechter om openlegging van de administratie te eisen, bijvoorbeeld bij een faillissement. Dit niet doen is strafbaar.

  Rv. 1.2 – afdeling 9  – Verzet (art. 149 t/m 207)
 • Welke 2 straffen staan er in WvSr (Wetboek van Strafrecht) m.b.t. de openlegginsplicht en faillissement?

  1. Eenvoudige bankbreuk, de administratie kan niet in ongeschonden staat tevoorschijn komen.
  2. Bedrieglijke bankbreuk, de administratie is net volgens art. 3:51i BW bijgehouden, dus op de juiste wijze. Of de administratie kan niet worden getoond.
 • 1.4 Jaarrekening van ondernemingen

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke uitzonderlijke rechtspersonen moeten mogelijk ook een jaarrekening indienen? Art. 2:360 lid 2 en 3?

  1. Een VOF of CV met buitenlands recht
  2. Een stichting of vereniging die een onderneming drijft voor meer dan 50% van het vermogen en die 2 jaar achter elkaar boven een bepaald bedrag aan inkomen heeft 

  BW 2.9 – Afdeling 1 – Algemene bepaling (art 360)
 • Welke 4 hoofdindelingen zijn er voor de passiva?

  1. Het EV
  2. De voorzieningen
  3. De schulden
  4. De overlopende passiva.

  BW 2.9 – Afdeling 3 – Voorschriften omtrent de balans en de toelichting (art 364 t/m 376)
 • Een onderdeel van het EV zijn reserves, wat zijn de 3 wettelijke reserves?

  1. Kosten onderzoek en ontwikkeling, art 2:365 lid 2 BE
  2. Een reserve van een nog verdeelde winstaandeel in een andere deelneming. Art. 2:389 lid 4 BW
  3. Een herwaarderingsreserve art. 2:390 BW

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Bedrijfsrecht