Samenvatting: Gedrag In Organisaties Een Psychologische Benadering | 9789401478748 | Guido Valkeneers, et al

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Gedrag in organisaties een psychologische benadering | 9789401478748 | Guido Valkeneers; Steven Mestdagh; Tim Benijts

 • 1 Inleiding

 • 1.1 Wat is organisatiepsychologie?

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het verschil tussen personeelsbeleid en organisatiepsychologie?

  Personeelsbeleid: "Human resource management"
  • nadruk op technieken, systemen, procedures in verband met: rekrutering, selectie, assessment, presentatiemanagement,...
  Organisatiepsychologie: "Organizational behavior"
  • nadruk op gedrag en psychologische processen: motivatie en teevredenheid, communicatie, stress, leiderschap,... 
 • 1.1.1 Wat is een organisatie?

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de betekenis van corporate values van een organisatie?

  Zijn de waarden die de organisatie nastreeft.
  1. cliëntgerichtheid
  2.  ontwikkeling van medewerkers
  3. innovatie
  4. lokaal en wereldwijd perspectief
  5. groei 
 • 1.1.2 Organisatiepsychologie als wetenschap

 • Waarom kunnen we organisatiepsychologie zien als een wetenschap?

  De doelstelling van de organisatiepsychologie is enerzijds een verklaring bieden door het gedrag in organisaties zoals we dit vaststellen en anderzijds dit gedrag trachten te voorspellen.
 • 1.3.1 Voorgeschiedenis

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat was de bijdrage van Adam Smith voor de OP?

  • Schotse filosoof uit de 18de eeuw
  • wordt beschouwd als de grondlegger van de hedendaagse economie
  • baanbrekend werk over de wijze waarop een samenleving haar welvaart kan optimaliseren=> onzichtbare hand 
  • productie verbeterd indien alle medewerkers een beperkte taak moeten uitvoeren. Door deze beperking in het takenpakket kunnen de vaardigheden voor deze deeltaak sterk ontwikkeld worden
 • Welk boek heeft Adam Smith geschreven en wat stond erin?

  • The Wealth of Nations 1776
  • comparatieve voordelen ontstaan door de samenwerking van mensen met een verschillend competentieprofiel 
   • via het principe van opportuniteitskost= de kost van het niet gekozen alternatief 
   • taken toegewezen in de richting van de laagste kost
 • 1.3.2 Scientific management

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wie was Henry Ford en wat heeft hij gedaan?

  • Eerste die de lopende band in de fabriek introduceerde 
  • verdere uitwerking van het scientific management 
  • fordisme 
  • medeweerkers worden op de grond van hun competenties geselecteerd en toegewezen aan bepaalde taken 
  • aandacht voor opleiding en training
  • aandacht aan de aanpassing van de mens aan de organisatie 
 • 1.3.3 Human relations-beweging

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat waren de Hawthorne experimenten en wat is het Hawthorne-effect?

  • Hawthorne experimenten hadden de bedoeling om na te gaan of een wijziging in de intensiteit van de verlichting een impact zou hebben op de productiviteit
  • Hawthorne-effect: de verbetering van de prestatie wordt niet veroorzaakt door de experimentele manipulaties, maar door de extra aandacht die aan de medewerkers besteed wordt
 • Welke bevindingen worden er geformuleerd over de human relations-beweging?

  1. Arbeid is vooral een sociaal gegeven 
  2. medewerkers bouwen informele relaties op 
  3. deze informele waarden en normen spelen een belangrijkere rol in wat geproduceerd wordt dan controles van het management of prestatiebeloningen 
 • 1.4 De hedendaagse organisatie

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het verschil tussen old school en new school?

  Old school: werknemers van geen gevaar bewust
  New school: baas van virgin group als vrouw verkleed op een feest
 • 1.4.2 Mensgerichte organisatie

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke maatregelen zorgen ervoor dat de kwaliteit van de arbeid verbeterd kan worden?

  1. Verbetering van de arbeidsinhoud 
  2. introductie van groepswerk 
  3. decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart