Samenvatting: Geogenie Aso 5+6 - Leerboek Wetenschappen | 9789045549880 | Robert Neyt, et al

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Geogenie aso 5+6 - leerboek wetenschappen | 9789045549880 | Robert Neyt; Georges Tibau; Anke Van Berendoncks; Chris Van Broeck; Annemie Van Cleemput; Ria Van Mol; Luc Zwartjes

 • 4 Draagkracht van mondiale verschuivingen

 • 4.3.1 De ecologische voetafdruk

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 4.3.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarnaar wordt gekeken bij de berekening van de EVA?

  - wonen: soort woning, energiegebruik/verbruik
  - voeding: vlees/vis, vers/diepvries, uit eigen land/buitenland
  - lifestyle: gerecycleerd / wit papier, afvalscheiding, nieuw aan-
                     kopen / tweedehands (hergebruik)
  - vervoer: auto/openbaar vervoer

  !! Er wordt niet gekeken naar water verbruik !!
 • 4.3.1.1 Ons omgaan met de aarde, onze milieugebruiksruimte

 • Wat is de functie van de ecologische voetafdruk?

  Het dient om een beeld te krijgen van hoe we met onze milieugebruiksruimte omgaan. De ecologische voetafdruk wordt sterk bepaald door de maatschappij waarin we leven.
 • 4.3.1.2 Een geografische kijk op milieu

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 4.3.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • De ecologische voetafdruk is op te vatten als het gebruik van 5 soorten 'land'. Welke?

  - bioproductief land = land voor land- en bosbouw
                                             bv. Om voedsel te kweken
  - visgronden: 95% van alle vissoorten komt voor op het
                            continentaal plat (bv. Noordzee)
  - energieland = voor bouw windmolens, zonne-ener-
                                gie parken, ... Maar ook steenkoolmijn
                                en aardoliebekkens
  - bebouwd land = door bebouwing verzegeld, er kan
                                     geen water in doorsijpelen
  - biodiversiteit = 12% moet hiervoor gereserveerd
                                  worden volgens VN
                                  bv. Spin buitenzetten
 • 4.3.1.3 Eerlijk aardeaandeel versus realiteit

 • Hoeveel % van de aarde is bioproductief?

  23% (bioproductief land + visgronden)

  onproductief = ijsvlakten, woestijnen, oceanen
 • 23% van de aarde is bioproductief. Hoeveel land is er dus, bij de huidige wereldbevolking, beschikbaar om van te leven?

  1,8 ha land en visgrond, maar 0,1 ha is gereserveerd voor het behoud van de biodiversiteit
 • Wat is dus het eerlijke aardeaandeel, rekening houdend met de 0,1 ha die gereserveerd is voor behoud van de natuur?

  1,7 ha
 • Hoe hoog mag de EVA maximaal zijn, zodat de aarde het kan volhouden?

  1,7 ha = het eerlijke aardeaandeel

  ! De meeste landen overschrijden deze norm !
 • 4.3.1.4 Verschillende invloeden

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 4.3.1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke natuurlijke en maatschappelijke processen hebben een negatieve invloed op de milieugebruiksruimte of de EVA?

  - aantasting, verontreiniging en uitputting
  - bevolkingsgroei, omdat er meer geconsumeerd wordt
  - stijging welvaart, bv grotere huizen waardoor we meer verbruiken
 • Welke beelden verhogen de EVA?In het antwoord staan geen foto's maar woorden.

  - mc donalds (veel afval bij elke maaltijd)
  - zwerfvuil
  - !! vlees !!
  - verwoestijning
  - ontbossing
  - consumptie groei
  - shoppen
  - gsm gebruik
 • Welke beelden verlagen de EVA?In het antwoord staan geen foto's maar woorden.

  - sorteren
  - recycleren
  - snelgroeiende boomsoorten
  - isolatie
  - geothermie = verwarmingstechniek waarbij ze warmte uit de
                               ondergrond onttrekken
  - stijging financiële middelen (kan ook bij verhogen)

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Geogenie Aso 5+6 - Leerboek Wetenschappen