Samenvatting: Grondslagen Van De Ergotherapie | 9789036817035 | Mieke le Granse, et al

Samenvatting: Grondslagen Van De Ergotherapie | 9789036817035 | Mieke le Granse, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Grondslagen van de ergotherapie | 9789036817035 | Mieke le Granse, Margo van Hartingsveldt, Astrid Kinébanian

 • 2 Kerndomein van de Ergotherapie

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het kerndomein van de ergotherapie

  Gewoon doen- dagelijks handelen draagt bij aan gezondheid en welzijn.
 • Kernbegrippen kerndomein van de ergotherapie?

  - Ergotherapieparadigma
  - Kernelementen: het handelen, de persoon, de context
  - Uitvoeren van activiteiten
  - Taxonomie van het handelen
  - Veranderen door handelen
  - Participatie
 • 2.2 Paradigma van de ergotherapie

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe komt een beroepsparadigma tot stand?

  Het komt tot stand door consensus binnen de beroepsgroep over zowel fundamentele uitgangspunten als beroepswaarden.
 • Welke functies heeft een paradigma?

  - Het bindende van de ergotherapie definiëren door het wezen en de doelstelling van de ergotherapie aan te geven, zo voorkomt het verwarring en zorgt het voor politieke en maatschappelijke herkenbaarheid en stabiliteit.
  - De gemeenschappelijke basis leveren voor ergotherapeuten zelf, ongeacht hun werksetting of specialisatie
  - Richting geven aan de curricula van opleiding en onderzoek.
  - Aanbevelingen geven voor ergotherapeutisch onderzoek
 • Wat is occupational science?

  Occupational science is het onderzoek naar occupation.
 • Wat voor discipline is occupational science?

  Occupational science is een jonge discipline die met diverse methoden het wie-wat-wanneer-waar-hoe en - waarom van het handelen bestudeert.
 • Hoe wordt occupational science binnen de ergotherapie sedert 1989 gezien?

  Occupational science wordt binnen de ergotherapie gezien als de discipline die modellen, theorieën en referentiekaders aanreikt over de kern van de ergotherapie.
 • 2.2.1 Het concept 'handelen'

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Noem enkele voorbeelden van internationale definities van het concept 'handelen'?

  - Alledaagse en gewoonlijke handelingen die mensen elke dag uitvoeren.
  - Handelen is al het 'doen' met intrinsiek en extrinsieke betekenis.
  - Handelen maakt mogelijk en organiseert een bepaalde sfeer van doen over een periode en wordt ontvangen door het individu als een onderdeel van zijn of haar sociale identiteit.
 • Wat is de Nederlandse definitie van van het concept 'handelen'?

  Het handelen is de uitvoering van activiteiten en taken; handelen is doelgericht, vindt plaats in de context en is gerelateerd aan de ervaring en de betekenis die de persoon eraan geeft. 
  Het handelen omvat alle activiteiten en taken die mensen doen en/ of waarbij zij betrokken zijn waardoor men voor zichzelf en anderen zorgt (wonen/zorgen), recreëert, ontspant en sociale contacten onderhoudt (spelen/vrije tijd) en deelneemt aan de maatschappij door onderwijs, arbeid of vrijwilligerswerk (leren/werken)
 • 2.3.8 Mensen kunnen verstoringen in het handelen ervaren

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.3.8
  Laat hier meer flashcards zien

 • Omdat de ergotherapie het handelen essentieel acht voor gezondheid en welzijn van de mens, wordt het volgende uitgangspunt gedefineerd:

  Ieder mens heeft recht op de mogelijkheid tot het uitvoeren van of betrokken zijn bij betekenisvol handelen (occupational justice)

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart