Samenvatting: Handboek Consumentenrecht : Een Overzicht Van De Rechtspositie Van De Consument | 9789490962050 | onder van E H Hondius, et al

Samenvatting: Handboek Consumentenrecht : Een Overzicht Van De Rechtspositie Van De Consument | 9789490962050 | onder van E H Hondius, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Handboek consumentenrecht : een overzicht van de rechtspositie van de consument | 9789490962050 | onder red. van: E.H. Hondius en G.J. Rijken ; met bijdragen van: M.M.R. van Ardenne-Dick ... [et al.].

 • 1 ontstaan en positie van het consumentenrecht

 • 1.2 Van consumentenbeweging naar consumentenorganisaties

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat wordt er verstaan onder 'de ontwakende consument'?

  In de jaren '50 en '60 ontstond er een beweging (consumentisme) die propageerde dat de consument invloed behoorde te hebben op de kwaliteit van goederen en diensten, contractsvoorwaarden, etc.

  Kortom: de consument komt er door de consumentenbeweging achter dat zij invloed kan hebben op de inhoud van de consumentenovereenkomst.

 • 1.6 Consumentenvoorlichting

 • Wat is het grote manco van ons consumentenrecht?

  Ondanks dat consumentenvoorlichting eigenlijk een overheidstaak is. Worden er veel consumenten voorgelicht door hun consumentorganisatie (bijv. Consumentengids). Hoeveel leden dat ook zijn, er blijven miljoenen mensen niet voorgelicht over de rechten die ze toekomen.

 • 1.7 Handhaving van het consumentenrecht

 • Wie kan de wettelijke rechten handhaven wanneer deze wordt onthouden door de winkelier?

  • Consument zelf
  • Consumentorganisatie
  • Onafhankelijke derde
 • Wat kan de consument zelf uitrichten tegen een winkelier?

  Een consument kan niet heel veel uitrichten. Het sterkste wapen wat zij heeft is een consumentenboycot. Daarnaast ken de consument vaak zijn eigen rechten niet eens. En wanneer hij deze rechten wel kent, staat de overheidsrechter vaak in de weg omdat zij te duur, tijdrovend en energie-rovend is. Alternatieven zijn geschillencommissies.

 • Welke mogelijkheden liggen er voor consumentorganisaties om winkeliers te wijzen op de rechten die ze moeten verlenen?

  Een consumentenprobleem vraagt bij voorkeur om een collectieve reactie. Die kan gevonden worden in een collectieve actie (art. 3:305a e.v.) in te stellen niet door de consumenten maar door de consumentenorganisaties als behartigers. Daarnaast is er door middel van een collectieve actie een probleem aankaarten van alledaagse praktijk om op die manier na de uitspraak door de rechter de media te halen.

 • Wat zou een onafhankelijke derde kunnen doen tegen het overtreden van regels door de winkelier?

  In ons land zou er een onafhankelijk loket moeten komen waar iedere consument kosteloos terechtkan voor vragen en antwoorden. De lokethouder dient actie te ondernemen om deze consument aan zijn rechten te helpen .

 • 1.8 De consumentenautoriteit

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.8
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat houdt de instelling van een consumententoezichthouder: de consumentenautoriteit in?

  De consumentenautoriteit zal zich bezighouden met zowel nationale als grensoverschrijdende inbreuken op het consumentenrecht (en hier dus toezicht op houden). Het gaat dan bv om oneerlijke handelspraktijken waar consumenten mee te maken hebben.

 • Welke doelen heeft de consumentenautoriteit?

  Voorzien in privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving. De mogelijkheid tot oplegging van bestuurlijk boetes en dwangsommen. Zij heeft ook een buitenwettelijke taak: namelijk het fungeren als informatieloket aangaande consumentenrecht voor consumenten en bedrijven.

 • Op welke manier kan de consumentenautoriteit optreden tegen een inbreuk op het consumentenrecht?

  D.m.v. privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving conform art. 3:305d BW. Denk hierbij aan een versnelde civiele procedure of een bestuurlijke boete of dwangsom op te leggen en dit ook openbaar te maken. 

 • Heeft de consumentenautoriteit ook een buitenwettelijke taak? Zo ja, wat houdt deze in?

  Ja. Namelijk het fungeren als informatieloket aangaande consumentenrecht voor consumenten en bedrijven. Voorlichting zal er namelijk toe leiden dat inbreuken op het consumentenrecht kunnen worden voorkomen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart