Samenvatting: Het Staatsrecht Van 15 Landen Van De Europese Unie | 9789013056877 | onder van L Prakke, et al

Samenvatting: Het Staatsrecht Van 15 Landen Van De Europese Unie | 9789013056877 | onder van L Prakke, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Het staatsrecht van 15 landen van de Europese Unie | 9789013056877 | onder red. van L. Prakke en C.A.J.M. Kortmann ; door L.F.M. Besselink ... [et al.].

 • 1 Belgie

 • 1.1 De staat Belgie

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer kwam de eerste GW en waarom?

  De GW was een reactie tegen het bewind van Willem I, dat door Katholieken en Liberalen als onderdrukkend werd ervaren. Er kwam een zeer liberale GW die vertrouwen uitstraalde in het parlement als vertegenwoordiger van de Natie evenals diep wantrouwen tegen de uitvoerende macht die onder politiek en rechterlijk toezicht werd gesteld. In 1831 deed koning Leopold I uit Duitsland zijn intrede en in dat jaar kwam de GW tot stand. 
 • Welke staatsvorm had België ten tijde van de eerste GW in 1831? 

  De GW richtte het land is als een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Maar de burgers waren Franstalig en de arbeidsklasse was Vlaams. Dat leidde tot een tweespalt die uitmondde in het federale België. 
 • Welke taalgebieden kent het land en wanneer kwamen die in de GW te staan? 

  Art. 4 Gw: Nederlands (groen), Frans (blauw), Duits (geel/oranje) en tweetalige Ned-Frans gebied Brussel-Hoofdstad (groen/blauw). 
 • Hebben gemeenschappen en gewesten een parlement en regering?

  Ja, allemaal. Parlement heette voorheen Raad en regering Executieve.
 • Wanneer kan de grens van een taalgebied worden gewijzigd?

  Alleen door een wet met bijzondere meerderheid aangenomen. 
 • Hoe vallen de gewesten en gemeenschappen samen met de taalgebieden?

  Waalse Gewest: Franse en Duitse taalgebied
  Vlaams Gewest: Nederlands taalgebied
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest: tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (Ned en Fra).
  ----
  Vlaamse Gemeenschap: Nederlands taalgebied + tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
  Franse Gemeenschap: Franse taalgebied + tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
  Duitse Gemeenschap: Duitse taalgebied.
 • Hoe wordt een taalgroep naast een bijzondere meerderheidswetten nog meer beschermd? 

  In het geval van wetten die met een gewone meerderheid kunnen worden aangenomen: elke taalgroep kan een 'alarmbel' luiden wanneer zij vreest dat deze wet de betrekkingen tussen de gemeenschappen ernstig in gevaar kan brengen. Die alarmbelprocedure schorst de parlementaire wetgevingsprocedure en leidt tot politiek overleg tussen de taalgroepen. 
 • 1.2 Het staatstype

  Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Om de kans op machtsmisbruik te beperken werd een scheiding der machten ingevoerd die de lijn van de trias politica volgt (niet eenvoudig). Veeleer worden de functies zelfs uitgesplitst en toevertrouwd aan meerdere organen tegelijk opdat die tot samenwerking verplicht, elkaar wederzijds van machtsmisbruik zouden weerhouden. Hoe stelt de GW de federale wetgever samen? En de rechtsprekende functie? En de wetgevende functie? 

  Wetgever: de koning, hoofd van de uitvoerende macht en de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat samen. 
  Rechterlijke macht: de hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht, maar ook door met eigenlijke rechtspraak belaste organen die thuis horen in de uitvoerende macht. 
  Wetgever: door de organen van de wetgevende macht en door vele centrale en gedecentraliseerde organen van de uitvoerende macht.  
 • Waarom is België een rechtsstaat?

  Omdat men tracht overheidswillekeur te beperken door de binding van de overheid aan vooraf bepaalde, algemene rechtsregels. De federale staat, gemeenschappen en gewesten dienen binnen hun bevoegdheidssfeer te blijven. Besluiten zijn ondergeschikt aan formele wetten, formele wetten zijn ondergeschikt aan GW en internationaal recht. 
 • Wat voor staat is België en waarom?

  Federale staat. De federatie, 3 gemeenschappen en 3 gewesten. Deze staat is voortgekomen uit de Belgische eenheidsstaat. De deelgebieden zijn niet ondergeschikt aan de federale staat, maar nevengeschikt. In principe is altijd slechts één autoriteit bevoegd, maar niet twee of meer van hen tegelijk.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart