Verbintenissenrecht- de overeenkomst - En toch geen overeenkomst - Mijn wil was gebrekkig gevormd

5 belangrijke vragen over Verbintenissenrecht- de overeenkomst - En toch geen overeenkomst - Mijn wil was gebrekkig gevormd

Wat wordt verstaan onder zelfstandigheid van de zaak?

Dit is ieder element dat de partij er door heeft bewogen de overeenkomst te sluiten.

In welk artikel is dwaling geregeld en waar bedrog, bedreiging en misbruik van omstandigheden?

Artikel 6:228 BW en de overige in artike 3:44 BW

Wanneer doet dwaling zich voor? En hoe wordt dit ook wel verwoord?

Dwaling doet zich voor wanneer iemand een overeenkomst heeft gesloten terwijl hij, als hij van de werkelijke situatie op de hoogte was geweest, die overeenkomst zeker niet had gesloten.

We zeggen dan ook wel, de betreffende persoon moet hebben gedwaald over de zelfstandigheid van de zaak. 
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Waar moet allemaal aan zijn voldaan opdat je kunt spreken van dwaling?

 1. dwaling omtrent de zelfstandigheid van de zaak (als van werkelijke situatie op de hoogte niet tot deze overeenkomst zou zijn overgegaan)


Vervolgens moet volgens artikel 6:228 lid 1 tenminste aan één van de volgende voorwaarden zijn voldaan:
 1. dwaling is te wijten aan inlichting van wederpartij
 2. de wederpartij had de dwalende behoren in te lichten, maar heeft dit niet gedaan
 3. de wederpartij ging van dezelfde onjuiste veronderstelling uit als de dwalende.

Als je kunt aantonen dat er sprake is van dwaling of bedrog of bedreiging of misbruik van de omstandigheden, wat voor gevolgen heeft dit voor de overeenkomst? Oftewel een wilsgebrek? En wat houdt dit in?

De overeenkomst tot stand gekomen als gevolg van een wilsgebrek is vernietigbaar.

Wat houdt dit in? 
Dit houdt in dat de overeenkomst in stand blijft tot het moment waarop de betrokkene zich op het wilsgebrek beroept. Gebeurt dit terecht dan betekent dit dat de overeenkomst vanaf dat moment niet meer bestaat en dat alle verrichte handelingen moeten worden teruggedraaid. juridisch heet dat: verbintenissen worden ongedaan gemaakt.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo