Probeer onze studie magie gratis!

Samenvatting: Hoofdlijnen Nederlands Recht | 9789001833992

Samenvatting: Hoofdlijnen Nederlands Recht | 9789001833992 Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Hoofdlijnen Nederlands Recht | 9789001833992

 • 1 1 Terreinverkenning

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.2 waarom recht

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke vier functies heeft het recht?

  Normatieve functie
  Geschiloplossende functie
  Additionele functie
  Instrumentele functie
 • Het recht bestrijkt veel verschillende terreinen van de maatschappij. Maar waarom is dat nodig? Waarom zouden we het niet gewoon zonder rechtsregels kunnen doen. Deze vragen hebben betrekking op de functies van het recht. Wat zijn de vier functies van het recht? We kunnen het niet alleen oplossen.

  1. Normatieve functie.
  2. Geschiloplossende functie.  
  3. Additionele functie. (aanvullend recht)
  4. Instrumentele functie. (dwingend)
 • Omschrijf de normatieve functie van het recht

  Ervoor zorgen dat men zich aan de waarden en normen van de maatschappij houdt. Moraalnormen die in de wet worden opgenomen zijn rechtsnormen. Als deze rechtsnormen worden overtreden volgt er een straf. (bijvoorbeeld niet moorden, niet stelen, niet discrimineren, etc.).
 • Omschrijf de geschiloplossende functie van het recht

  In onze maatschappij mag je niet zelf tot straffen overgaan als je nadelig wordt behandeld. Daarvoor hebben wij een rechtelijke organisatie (de rechterlijke macht) die bepaald of en welke straf zal worden opgelegd.

  Deze rechterlijke macht oordeelt bij uitsluiting of iemand moet worden gestraft en zo ja, op welke wijze en met behulp van welke procedure. Strafbepaling en procedure bij uitsluiting.
 • Omschrijf de additionele functie van het recht

  Het is een ervaringsgegeven dat mensen bij een rechtshandeling niet alles tot in de puntjes regelen. Er kunnen dingen zijn waar zij ten tijde van de rechtshandeling geen rekening mee hebben gehouden. (verhaal stoel, na week betalen, na twee dagen stoel gestolen, moet er toch nog voor de stoel worden betaald). Artikel 7:10 lid 1 BW. De zaak is voor risico van de koper van de aflevering af, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen. Blijft koopprijs verschuldigd. Het is niet aan verkoper te verwijten).
 • Omschrijf instrumentele functie van het recht

  De wetgever bepaalt zo doen wij het en niet anders. Denk hierbij aan de verkeerswet. Dit heeft niets te maken met normen of geschillen of oplossing als je er samen niet uitkomt. Dit is om alles gestructureerd te laten verlopen.
 • Enkele jaren geleden heeft de HR geoordeeld dat thuistelers maximaal vijf wietplanten mogen hebben zonder te worden vervolgd, ongeacht het resultaat van de oogst. Voorwaarde is wel dat de planten direct worden afgegeven, als de politie daarom bij het aanbellen vraagt. Welke functie(s) van het recht is/zijn hier aan de orde?

  wietplanten - geen drugs is de norm
  mogen hebben zonder te worden vervolgd = strafbaar maar wordt door de vingers gezien, mits wordt overhandigd aan politie als daarom wordt gevraagd, duidt op geschil oplossend
 • 1.3 Waar vinden we het recht

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • welke rechtsbronnen kent Nederland

  1. de wet
  2. het verdrag
  3. de jurisprudentie
  4. de gewoonte
 • Welke drie rechtsbronnen zijn er internationaal?

  1. verdragen met een ieder verbindende bepalingen
  2. besluiten van internationale organisaties
  3. internationale jurisprudentie
 • Recht heeft veel met het maatschappelijk leven te maken. Daarom is het belangrijk te weten waar we het recht kunnen vinden. Waar is de bron van het recht? Waar we het recht kunnen vinden wordt ook rechtsbronnen genoemd. Noem er 4.

  1. de wet;
  2. het verdrag;
  3. de jurisprudentie;
  4. de gewoonte.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart