Goederenrecht - goed, zaak en (vermogens)recht

3 belangrijke vragen over Goederenrecht - goed, zaak en (vermogens)recht

Vermogensrecht kun je splitsen in Verbintenissenrecht en Goederenrecht. Verbintenissen hebben we in het vorige hoofdstuk behandeld. Maar wat is een Goed eigenlijk.

Volgens artikel 3:1 BW zijn goederen alle zaken en vermogensrechten.

In artikel 3:2 BW wordt het woord zaken nader uitgelegd.
Zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. Materiële dingen.

Zaken vallen uiteen in twee categorieën onroerende en roerende zaken leg uit.

In artikel 3:3 BW wordt aangegeven welke zaken onroerend zijn, te weten:
  1. grond
  2. nog niet gewonnen delfstoffen
  3. met de grond verenigde beplantingen;
  4. gebouwen en werken die rechtstreeks of indirect duurzaam met de grond verenigd zijn.

Alle zaken die niet onroerend zijn, zijn roerend.

Goederen bestaan niet alleen uit zaken, maar ook uit vermogensrecht. Wat wordt onder vermogensrecht verstaan?

  1. alle op geld waardeerbare handelingen (rechten en plichten) met juridische gevolgen;
  2. een niet-stoffelijk object (naast de zaak) dat geldswaarde heeft.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo