IBESMETTINGSCYCLUS - KIEMEN - HANDHYGIENE

10 belangrijke vragen over IBESMETTINGSCYCLUS - KIEMEN - HANDHYGIENE

LANGS WELKE WEG WORDEN KIEMEN OVERGEDRAGEN?

Kiemen zijn enerzijds afkomstig van de patiënten zelf en anderzijds verworven door contact met besmettingsbron.

AAN WELKE 5 VOORWAARDEN MOET VOLGENS PITTET WORDEN AAN VOLDAAN OM KIEMEN OVER TE DRAGEN?

De M.O. zijn aanwezig op de huid van ZV of op opp. in de directe omgeving van de ZV.
 •   Deze M.O. besmetten door (in)direct contact de handen van de zorgverlener
 •   De M.O. overleven een aantal minuten op de handen.
 •   De handen blijven besmet door geen of onvoldoende handhygiëne.
 •   Besmette handen brengen M.O. over.

HOE MOET MEN HANDEN WASSEN?

HANDEN WASSEN 40- 60 SECONDEN
 • Doel: Handen reinigen, ontdoen van al dan niet zichtbaar vuil.
 •   Verwijdert grotendeels (95%) transiënte flora als je dit correct toepast.

anden wassen (sociaal handen wassen) (40-60
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

HOE MOET MEN HANDEN ONTSMETTEN

ONTSMETTEN HANDEN 30 SECONDEN
 • Heeft daarnaast een antimicrobiële activiteit.
 •   Het doodt de transiënte flora. Chirurgische handenontsmetting
  (peroperatief)
 •   Doel: residente flora in groei remmen.
 •   Verlengde werking omdat het gebruik van handschoenen voor een warm en
  vochtig klimaat zorgt.

WAT ZIJN DE INDICATIES VAN HANDEN WASSEN?

Begin eInde van dagtaak
Voor eten
Voor en na pauze
Als handen zichtbaar bevuild zijn
Na wc
Na rechtstreekse blootstelling of risico aan lichaamsvochten
Na snuiten van neus
Bij Clostridium difficile en scabiës.
Voordat je aan de patiënt komt
Na aanraking van de rechtstreekse omgeving.
Voor een aseptische procedure
Na aanraking van rechtstreekse omgeving

WAT IS HET DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED  OM NIET STERIELE HANDSCHOENEN TE DRAGEN?

Doel: rechtstreeks contact met lichaamsvochten en slijmvliezen vermijden om zo overdracht van infecties te voorkomen.
TOEPASSINGSBEBIED:
 •   Handelingen met hoog besmettingsrisico: bloedafname, bevuild verband verwijderen, incontinentiemateriaal verwijderen enz.
 •   Indien patiënt verblijft in contactisolatie.

WAT IS HET NADEEL OM NIET STERIELE HANDSCHOENEN TE DRAGEN?

Vals gevoel van veiligheid: als zorgverlener ben je wel beschermd, maar je moet tussen handelingen door (van verzorgen naar noteren in dossier) telkens opnieuw vuil verwijderen, ontsmetten en nieuwe handschoenen aandoen. Handschoenen kunnen stuk gaan, sluiten niet goed aan enz.
 •   Latexallergie

WAAROP LETTEN ALS AANDACHTSPUNTEN BIUJ GEBRUIK NIET STERIELE HANDSCHOENEN?

  Na het uittrekken van handschoenen wordt handhygiëne steeds toegepast, want ze kunnen tot vals gevoel van veiligheid leiden.
 •   Handschoenen niet ontsmetten: het ontsmetten kan de doorlaatbaarheid vergroten.

WAT IS DE INDICATIE BIJ HET DRAGEN HANDSCHOENEN DE REDEN EN GEEF EEN VOORBEELD?

Als voorzorgsmaatregel bij potentiële blootstelling aan bloed, lichaamsvochten, secreties enz. zichtbaar bevuild worden
REDEN
Om de zorgverlener te beschermen.
VBRechtstreeks patiëntencontact: contact met bloed, prikaccident, plaatsen van een perifeer infuus,vaginaal en anaal onderzoek, intiem toilet enz- Onrechtstreeks patiëntencontact: manipulatie van gebruikte compres, ledigen van urinecollector, reinigen van pincet enz

WAAROM HANDSCHOENEN DRAGEN ALS 2DE REDEN?

Als bijkomende voorzorgsmaatregel bij contact met een besmette patiënt of materiaal
REDEN
Om besmetting van de handen te verminderen en zo de overdracht van een besmetting van de ene naar de andere patiënt te voorkomen.
VB
Clostridium difficile - MRSA

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo