Samenvatting: Informatiemanagement | 9789001814069 | L Bollen

Samenvatting: Informatiemanagement | 9789001814069 | L Bollen Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Informatiemanagement | 9789001814069 | L. Bollen ... [et al.].

 • 1 de veranderende rol van informatie en informatietechnologie

  Dit is een preview. Er zijn 90 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat gebeurt er in een organisatie als de rol van informatietechnologie verandert?

  Dan verandert ook de rol van de verantwoordelijke manager, de informatiemanager, in die organsatie.

 • Met welk doel zetten organisaties informatietechnologie in

  Dit kunnen verschillende redenen zijn en deze redenen kunnen in de loop der tijd veranderen.

 • Wat zijn redenen voor de inzet van informatietechnologie?

  Computers vervangen menskracht: sommige werkzaamheden die computers uitvoeren zouden anders niet mogelijk zijn; 
  besparing op loonkosten; 
  IT inzet werkt sneller, accurater, vaak goedkoper; 
  Effectiviteit en betrouwbaarheid maar ook de groeiende mogelijkheden van computertechnologie zijn belangrijk (bijv. medische toepassingen waarbij ontwikkelen van nieuwe behandelmethode het doel is, niet kostenbesparing)
 • Om welke redenen kan het interessant zijn voor een organisatie om IT in te zetten?

  Effectiever
  goedkoper
  accurater
  veiligheid
  wetenschap
  medisch
 • redenen voor inzet van informatietechnologie:

  kostenbesparing, veiligheid, effectiviteit, innovatie, om procesverandering op gang te brengen, om het onderscheidend vermogen weer te geven, om samenhang te creëeren tussen  informatie en organisatie, om aan te passen aan de markt.

 • Wat is het Nolan model

  Het is een model dat Richard Nolan heeft ontwikkeld waarin de verschillende fasen in de ontwikkeling van de rol van IT binnen organisaties worden weergegeven in drie opeenvolgende tijdperken (elk weer met drie fasen)
 • In welk opzicht heeft de rol van IT zich verder ontwikkeld?

  Door de groei van computertechnologie & door de veranderende manier waarop organisaties met IT om gaan
 • Nolan model, bestaat uit drie tijdperken en 2 discontinuïteiten

  - dataverwerkingstijdperk
  (Technologische discontinuïteit)
  - informatiserings tijdperk
  (Organisatorische discontinuïteit)
  - netwerk tijdperk
 • Hoe heet de overgang naar een nieuw tijdperk in het Nolan-model?

  Discontinuiteit
 • Wat is kenmerkend aan het dataverwerkingstijdperk?

  Relatie tussen IT en organisatie is nog erg ongestructureerd. Centrale IT afdeling speelt hoofdrol in planning uitvoering en organisatie van de IT-functie

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Informatiemanagement