Project en implementatie

16 belangrijke vragen over Project en implementatie

Welke 3 dingen bevat een projectcontract?

- Projectdefinitie
- Activiteitenplan
- Beheerplan

Wat zijn de beheersfactoren van IT projecten?


- Voor ICT projecten geldt binnen systeemontwikkelingsmethodieken ook een productbewaking.
- Spanningsveld tussen kwaliteit, ontwikkeltijd en middeleninzet.
- Facetten procesbewaking (GOCKIT)
Geld, Organisatie, Communicatie, Kwaliteit, Informatie, Tijd

Welke 2 facetten kent tijdsbeheersing?

Doorlooptijd en bewerkingstijd
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is risicomanagement in IT projecten? En welke 3 stappen kunnen er ondernomen worden?


- Risicomanagement is het aanvaardbaar en beheersbaar maken van onzekerheden binnen een project.
-Hierin kunnen 3 stappen ondernomen worden:
  Gevoeligheidsanalyse
  Risicoanalyse
  Risicobeheersing

Hoe wordt projectvoortgang gemeten?


Gedurende het project kunnen er allerlei afwijkingen ontstaan.
- Onverwachte risico’s
- Bijstellingen op de projectinhoud/projectaanpak
- Tegenvallers/meevallers


Instrument om deze afwijkingen zichtbaar te maken:
- Voortgangsrapportage

Hoe ziet de projectoplevering eruit? En welke controles worden eruit gevoerd?

Bij oplevering controleert de opdrachtgever of het geleverde product voldoet aan de vooraf gestelde (kwaliteits)eisen.


Deze controle valt uiteen in twee onderdelen:
- Verificatie (technische kwaliteitseisen)
- Validatie (functionele aspecten, kloppen de vooraf vastgestelde requirements?)

Wat is de definitie van een business case?

Een business case is een aanbeveling aan besluitvormers om een bepaalde richting te kiezen.


Deze richting is onderbouwd door een (financiële) analyse van de voordelen, kosten, opbrengsten en risico’s in vergelijking met de realistische alternatieven.Daarnaast wordt er een aanbeveling voor implementatie gedaan.


M.b.v. een business case kan er worden bepaald of het wel of niet verstandig is om te investeren in automatisering. We kijken hier naar:

- Het unieke aan ICT-investeringen
- Typologie van ICT-investeringen
- Doel van de business case
- Inhoud van de business case

- Stappenplan business case

Wat maakt ICT investeringen uniek?


- ICT investeringen zijn noodzakelijk om in de hedendaagse/toekomstige markten te kunnen overleven.
- Het is vooraf niet altijd duidelijk wat de toegevoegde waarde van ICT is in financiële termen.
- Het rendement van ICT is vaak moeilijk direct toewijsbaar.
- Er is vaak sprake van immateriële baten die lastig financieel te waarderen zijn zoals:
ØPrettiger/sneller kunnen werken
ØBetere bereikbaarheid van informatie
ØVerbeterde interactie met de klant
- De gebruikers en beslissers spreken vaak niet dezelfde taal als de ICT’er.

In welke 4 kwadranten kunnen ICT investeringen onderverdeeld worden?


ICT-investeringen kunnen worden onderverdeeld in 4 kwadranten:
- High potential
- Strategisch
- Onderhoud
- Bedrijfskritisch


Het type investering wordt bepaald door:
- De mate waarin het een concurrentievoordeel oplevert
- De noodzaak om de investering te doen

Hoe ziet het kwadrant onderhoud eruit bij een ICT investering?


- Levert de investering efficiencyvoordeel op?
- Focus ligt vooral op lagere kosten t.o.v. bestaande situatie
- Bedrijfsvoering wordt beperkt beïnvloedt 

Hoe ziet het kwadrant bedrijfskritisch eruit bij een ICT investering?


- Is het project noodzakelijk om te overleven?
- Focus ligt op de directe verbetering in de bedrijfsvoering.
- Het functioneren vd organisatie staat direct op het spel als de investering niet gedaan wordt.

Hoe ziet het kwadrant strategisch eruit bij een ICT investering?


- Levert het project strategisch voordeel op?
- Focus ligt hierbij op een verhoging vd strategische baten.
- Kosten gaan ver voor de baten uit à onzekerheid om dat vooraf niet bekend is of de kosten terugverdiend worden.
- Risicomanagement is hierbij van groot belang

Hoe ziet het kwadrant high potential eruit bij een ICT investering?


- Kan het project in de toekomst strategisch voordeel opleveren?
- Het accent ligt op het in kaart brengen vd toekomstige mogelijk/onmogelijkheden van ICT als strategisch wapen.
- In de business case dient aandacht te zijn voor verschillende scenario’s

Wat is het doel achter de business case?


- Inzicht tot de te behalen productnormen
- Verbinding leggen tussen ICT en de Business
- Kwantificeren van de baten
- Risico’s bij invoering van het voorstel
- Haalbaarheid van de oplossing
- Kosten die verbonden zijn aan de invoering
- Inzicht in financiële haalbaarheid
- Haalbaarheid vanuit veranderkundige invalshoek
- Technische haalbaarheid

Wat is de verbinding tussen business & ICT?


- Een belangrijke doelstelling vd business case is het leggen van een verbinding tussen de business en ICT.


- ICT is een gereedschap dat het management kan gebruiken om in het kader vd business de opbrengsten kan verhogen en zelfs een geheel nieuwe organisatievorm kan creëren.


- ICT kan de business maken maar ook breken.


- Het belang van ICT voor de business neemt toe en daarbij neemt het belang van de business case toe
-->Hierin zijn de kosten, baten en risico’s inzichtelijk gemaakt

Wat is de inhoud van de business case?


- Managementsamenvatting
- Inleiding
- Onderwerp
- Investeringskader
- Welk type ICT-investering is het (zie fig. 7.9)
- Bijdrage bedrijfsdomein
- Impact en risico’s
- Financiële impact
- Conclusies en aanbevelingen
- Bijlage informatiebronnen

Probeer onze studie magie gratis!

een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo