Samenvatting: Inleiding In De Psychologie Voor Paramedici | 9789059315730 | Pieternella Dijkstra, et al

Samenvatting: Inleiding In De Psychologie Voor Paramedici | 9789059315730 | Pieternella Dijkstra, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Inleiding in de psychologie voor paramedici | 9789059315730 | Pieternella Dijkstra; Bianca Smeets

 • 1 Inleiding: de rol van psychologie in de gezondheidszorg

  Dit is een preview. Er zijn 12 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 De emotionele revolutie

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • In de jaren '60 van de vorige eeuw ontstond de emotionele revolutie.Wat hield dit in?

  Men wilde praten over idealen, gevoelens en gedachtewereld.
  Men wilde zich onderscheiden van anderen, zichzelf ontwikkelen en 'anders' zijn --> Individualisering.

  Het pad ligt niet meer vast door ouders, school en kerk.

  Dit bracht ook onzekerheid met zich mee. Je mag nu immers zelf bepalen wat waarden en normen zijn.

  Men gaat op zoek naar kennis (psychologie) hoe jezelf en de wereld / de ander in elkaar zit. Je kan zelf keuzes maken.
 • 2 Sociale psychologie in de gezondheidszorg

  Dit is een preview. Er zijn 61 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 • 2.1 Inleiding Sociale psychologie

  Dit is een preview. Er zijn 33 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Op wie richt de sociale psychologie zich?

  De sociale psychologie richt zich op de 'gemiddelde' mens zonder psychiatrische stoornis en ongeacht de leeftijd.
 • 2.2 Sociale steun

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat doen goede relaties met je gezondheid?

  Door goede relaties heb je minder stress. 
  Hierdoor ben je minder snel ziek, zowel lichamelijk als geestelijk.
 • 2.4 Health literacy

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is een verschil in health literacy?

  Mensen begrijpen vaak niet wat ze moeten doen met medicijnen, oefeningen of adviezen die ze krijgen van (para)medici.

  Ze snappen niet goed wat ze mankeren en zien dan vaak het belang niet in van medicijnen, oefeningen of adviezen. Hier vallen ze vaak weer in een oud patroon.

  Leg als (para)medicus alles vaker en helder uit. Schrijf dingen op.
 • 2.5 Ongezond gedrag veranderen

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom leven mensen ongezond?

  1. Door verschillen in health literacy
  2. Door normen en groepsdruk (iedereen om mij heen doet dit)
  3. Eigen effectiviteit (ik ben te zwak om te veranderen)
 • 2.5.1 Het transtheoretisch model van verandering

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.5.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de basis van het transtheoretische model van verandering?

  Veranderen kost tijd en moeite en kan gepaard gaan met terugval in het ongezonde gedrag.
 • Welke fasen kent het veranderingsproces volgens het transtheoretische model van verandering?

  1. Pre-contemplatiefase: Men is zich er niet bewust van dat gedrag ongezond is.
  2. Contemplatiefase: Men denkt na over gedrag en mogelijke negatieve gevolgen voor de gezondheid.
  3. Voorbereidingsfase: Men bereidt zich mentaal voor op een gedragsverandering. Men formuleert doelen en plannen.
  4. Actiefase: Men probeert actief het gedrag te veranderen. Soms komt er een terugval naar een eerdere fase.
  5. Vasthouden: Het nieuwe gedrag wordt steeds makkelijkertotdat het een gewoonte wordt.
 • Beschrijf de fasen van het transtheoretische model voor iemand met obesitas

  1. Pre-contemplatiefase: De persoon staat er niet bij stil dat dik zijn ongezond is.
  2. Contemplatiefase: De persoon weet nu dat obesitas een ziekte is en beseft dat hij iets moet doen.
  3. Voorbereidingsfase: De persoon besluit een maagverkleining te doen, minder te eten en te gaan sporten
  4. Actiefase: De persoon begint minder te eten en te sporten. Als het medisch verantwoord is volgt de operatie.
  5. Vasthouden: De persoon heeft een gezond lijf en heeft nu een gezond eet- en leefpatroon.
 • 2.5.2 Hulpmiddelen om stapsgewijs te veranderen

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.5.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe ga je als hulpverlener om met het transtheoretische model van verandering?

  Je biedt hulp en advies die aansluit bij de fase waarin iemand zich bevindt.
 • 2.7.2 Betrekken sociale omgeving belangrijk in cliëntadvies

  Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.7.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is sociale uitsluiting?

  Als iemand buiten de groep valt omdat zijn of haar opvattingen, oordelen en gedragingen onvoldoende aansluiten op die van de groep.

  Voorbeelden:
  1. Iemand die nooit huiswerk deelt omdat hij vindt dat iedereen alles zelf moet doen.
  2. Een veganist die steeds meer commentaar geeft als iemand anders vlees eet.
  3. Iemand die nooit iets meedrinkt na het sporten maar dan meteen naar huis gaat.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart