Algemeen - Zuur-base evenwicht

15 belangrijke vragen over Algemeen - Zuur-base evenwicht

Wat voor effect heeft CO2 in de longen?

CO2 wordt i.p. volledig verwijderd door de ventilatie--> geen pH daling.

CO2 ophoping stimuleert ventilatie evenals een lage pO2 (<55 mmHg; ref waarden 75-100 mmHg) --> pCO2 rond de 40 mmHg

Hoe worden de niet vluchtige zuren uitgescheiden?

Via de nieren:
-Distale tubuluscellen scheiden H+ af aan het lumen en HCO3- aan het bloed
-H+ wordt door luminaal (gefilterd), fosfaat en NH3 (geproduceerd in de proximale tubuluscellen)
-gebufferd --> hoe lager pH urine, hoe meer vorming van NH4+.
Essentieel: de nieren kunnen de H+ excretie alleen varieren door de NH4+ excretie te varieren.

Waardoor worden de productie van HCO3 in de prox en distale tubulus gereguleerd?

Stijging van plasma [H+] of van pCO2, en daling plasma [K+] => stimulatie HCO3- en NH3 productie + H+ secretie.

Normaal reguleren de nieren de extracellulaire [HCO3-] rond de 24 mmol/l.

  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat zijn oorzaken van respiratoire acidose?

-     cerebrale problemen --> ademdepressie

-     mechanische problemen--> luchtweg obstructie, spierdysfunctie

-     ventilatie-perfussie-mismatch : sommige delen van de long worden wel doorbloed maar niet geventileerd en omgekeerd --> vnl bij COPD

Wat zijn symptomen van CO2 intoxicatie?

-     hoofdpijn

-     tremoren

-     delier

-     somnolentie

-     coma

Bij ernstige acidose (pH < 7,10) kunnen hartritme stoornissen en hypotensie optreden

Wat is de therapie van een respiratoire acidose?

geleidelijke pCO2 correctie mbv beademing, anders kans op metabole alkalose (indien al sprake van renale compensatie) wat in de hersenen tot ernstige bloeddrukdalingen kan leiden

Wat zijn oorzaken van een respiratoire alkalose?

-     primaire hyperventilatie (hyperventilatiesyndroom)

-     hyperventilatie bij hypoxemie

-     ademcentrumstimulatie door cerebrale afwijking (tumor, CVA, encefalitis)

-     ademcentrumstimulatie door niet- cerebrale afwijking (gramneg. sepsis, salicylaatiintoxicatie, leverfalen, mechanische hyperventilatie)

Wat zijn de symptomen bij een respiratoire alkalose?

-     paresthesieën

-     transpireren

-     spierkrampen

-     duizeligheid

-     sufheid

-     uiteindelijk coma

Wat is de behandeling van een respiratoire alkalose?

opheffen oorzaak. Acute psychogene aanvallen eindigen meestal spontaan, maar kunnen ook worden gecoupeerd door patient in een zak te laten blazen.

Hoe kan metabole acidose gecompenseerd worden?

Respiratoir: hyperventilatie --> dalen pCO2 (binnen enkele minuten)
Renaal: verhoogde H+ excretie (in de vorm van NH4+) + verhoogde HCO3- productie (uren – dagen). Doordat bij een dergelijke metabole acidose veel meer zuur gevormd en gefiltreerd wordt dan waarvoor de nieren zouden kunnen compenseren, wordt de zuurrest samen met Na+ en K+ uitgescheiden è volumeverlies (kenmerk van deze vorm van metabole acidose)

Hoe wordt de anion gap berekend en wat zegt het?(bij metabole acidose)

Anion-gap = [Na+] – ([HCO3-] + [Cl-]) = 140 – (24 + 104) = 12 mmol/l (normaal). Tussen 8-12 is normaal. 
Bij toegenomen vorming van niet-vluchtig zuur neemt de AG toe --> zoek naar de mogelijke zuurrest(en) in het bloed.
Bij acidose door HCO3 verlies wordt dit HCO3 vervangen door Cl, waardoor de AG onveranderd blijft --> hyperchloremische acidose --> opsporen bron van HCO3 verlies (nieren of darm).
Met de anion gap kan dus bepaalt worden of er nieuw zuur gevormd wordt, of dat er HCO3 verlies is. 

Wat zij de symptomen bij een metabole acidose?

-     acute ernstige acidose kan levensbedreigend zijn

-     hyperventilatie (Kussmaul-ademhaling) à resp compensatie

-     verminderde contractiekracht hart m.a.g. ventriculaire ritmestoornissen

-     neurologische stoornissen (lethargie, coma)

-      chron. acidose doorgaanse geen klachten

Wat is de diagnostiek bij metabole alkalose?

Meestal is de oorzaak duidelijk : braken, diarree, diureticagebruik (anamnese)

Bij verminderd circulerend volume -> verlaagde RR + verlaagd urine-Cl (< 20 mmol/l)

Bij thiazidegebruik -> verhoogd/normaal urine-Cl, ondanks verminderd circulerend volume

Primair hyperaldosteronisme -> normaal urine-Cl + verhoogde RR

Welke symptomen zijn er aanwezig bij een metabole alkalose?

Weinig symptomen: evt. Spierkrampen of duizeligheid.

Reden: metabole alkalose onstaat langzaam. Bovendien kan het makkelijk resp. worden gecompenseerd.

Wat is de behandeling bij metabole alkalose?

-     snelle behandeling zelden nodig

-     behandeling berust op normalisering HCO3 excretie drempel à herstel circulerend volume / hypokaliemie è resp NaCl / KCl

-     bij verminderd effectief circ vol tgv decomp cordis of pulmonale HT bestaat vaak juisr een feitelijk volume overschot (oedeem) à koolzuuranhydraseremmer (acetazolamide)

-     prim hyperaldost à aldosteronantagonist spironolacton

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo