Probeer onze studie magie gratis!

Samenvatting: Interne Geneeskunde

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
een PDF bestand en leer hem super snel
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • AI maakt onbeperkte flashcards
 • AI maakt oefen toetsen van de stof
 • Stel vragen aan AI
Maak een notitieblok aan
 • Geen aanmelding, e-mail of creditcard nodig!
 • Heb en houd perfect overzicht
 • Maak Maak flashcards, notities en mindmaps
 • Oefen, test jezelf en scoor beter!

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Interne geneeskunde

 • 1 Algemeen

 • 1.1 Shock

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is een hypovolemische shock en wat zijn mogelijk oorzaken?

  Een tekort aan circulerend volume geeft aanleiding tot een verminderde veneuze return en dus een daling van het einddiastolisch volume en de cardiac output.

  Oorzaken: verbloeding (trauma, tr.digestivus), dehydratie (diarree, onvoldoende vochtinname), plasmaverlies (brandwonden, ileus).

 • wat is de behandeling van een hypovolemische shock?

  infusie van die vloeistof waarvan een tekort wordt verondersteld teneinde het zuurstoftransport naar de weefsels te herstellen. Meestal wordt eerst gekozen voor infusie met colloïden, aangevuld met kristalloïden (als onderhoud of bolus). Verder kan men bij een laag Hb ook packed cells toedienen, en bij stollingsstoornissen kunnen thrombocyten en vers gevroren plasma een uitkomst bieden.

  Uiteraard geldt dat bij een bloeding de bloedingsbron gevonden en behandeld moet worden.

 • Wat is een distributieve shock en wat zijn mogelijke oorzaken?

  Stoornis in de perifere circulatie door abnormale vaatverwijding.

   Oorzaken: sepsis, anafylaxie, intoxicaties (bijv. koolmonoxide), neurogeen

 • Wat gebeurt er met de vaat en vullingsstatus tijdens een distributieve shock?

  Er is uitgesproken vasodilatatie door een sterk toegenomen productie van stikstofoxide in het endotheel van de vaatwand.

  Er is relatieve ondervulling door vasodilatatie. Bovendien neemt de permeabiliteit van de vaatwand toe, waardoor er vocht (plasmafiltraat) uit de vaatbaan lekt; hierdoor ontstaat een absolute ondervulling. 
 • Wat is obstructieve shock en wat zijn de oorzaken?

  Een inadequate circulatie ten gevolge van een obstructie of door compressie van de grote vaten, aorta, pulmonaalarteriën of het hart zelf.

  Oorzaken: harttamponade, constrictieve pericarditis, spanningspneumothorax, aortastenose, longembolie.

 • Wat is de behandeling van een distributieve shock?

  obstructie opheffen

  - Pneumothorax: drain

  - Longembolie: trombolyse / embolectomie

  - Harttamponade: pericardiocentese / pericardiotomie
 • Wat is een cardiogene shock en wat zijn de oorzaken?

  Afgenomen weefselperfusie die voornamelijk verklaard kan worden door een dysfunctioneren van het myocard. Men kan onderscheid maken tussen systolische en diastolische dysfunctie.

 • Wat is de oorzaak en behandeling van de systole disfunctie bij een cardiogene shock?

  Shock treedt op indien een groot deel van het myocard beschadigd is geraakt.Oorzaken voor myocardschade: groot myocardinfarct bij voorheen gezonde patiënt, klein infarct bij een patiënt met cardiomyopathie of eerdere infarceringen, ritmestoornissen. Bij een acuut MI kunnen niet-geïnfarceerde gebieden eveneens minder goed functioneren: myocard stunning. Na enkele dagen herstelt het niet-geïnfarceerde gebied weer. 

  Behandeling: 

  -Hemodynamische ondersteuning

             -Infusie van vloeistof om het hartminuutvolume te optimaliseren

             -Vroegtijdige intubatie (ook bij nog goede gaswisseling i.v.m. mogelijk              optreden longoedeem)

             -Inotropica

  -Causale behandeling onderliggend probleem

             -Fibrinolyse of PTCA bij myocardinfarct

 • Wat zijn de oorzaak en behandeling van een diastolische dysfunctie bij een cardiogene shock?

  Vaak gezien bij hypertensie en coronair lijden. In de meest uitgesproken vorm is de systolische functie volledig normaal. De kleine stijve linker ventrikel contraheert uitstekend maar kan onvoldoende relaxeren. Hierdoor neemt de vulling van de linker ventrikel en daarmee de preload af. Alle omstandigheden die de vullingsfase verkorten (tachycardie, ritmestoornis) doen de vulling van de ventrikel nog verder afnemen. 

  Behandeling:

  Herstel van volumestatus

  Herstel van sinusritme, vertragen van hartfrequentie en bevorderen van relaxatie van de ventrikel: β-blokkers en calciumantagonisten. Inoptropica moeten zo veel mogelijk worden beperkt: door optreden van een tachycardie wordt de ventrikelvulling alleen maar slechter.

 • 1.2 Zuur-base evenwicht

  Dit is een preview. Er zijn 18 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de productie van dagelijkse zuren?

  Dagelijks productie van circa 15000 mmol CO2 (vluchtig zuur) en circa 70 mmol niet-vluchtig zuur (sulfaat, fosfaat, organische zuren).

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart