Algemeen - Tractus digestivus bloeding

4 belangrijke vragen over Algemeen - Tractus digestivus bloeding

Wat zijn manifestaties van een tractus digestivus bloeding?

-       bloedbraken (hematemesis) helderrood of bruin gekleurd door inwerking maagzuur = bloeding proximaal van ligament van Treitz [duodenum-jejunum overgang];

-       melaena: bloeding >300-400 ml proximaal van flexura lienalis

-       lozing grote hoeveelheid rood bloed; bloeding distaal van flexura lienalis of erboven bij versnelde passage (en geen bacteriele omzetting van het haem)

-       chronisch occult bloedverlies bij patienten met ijzergebreksanemie zonder andere verklaring

Wat zijn oorzaken van een hoge TDB?

-       Ulcus Ventriculi (UV) of duodeni (UD)

-       Slokdarm varices

-       Hemorragiche gastritis

-       Maagtumoren

-       Syndroom van Mallory-weiss (longitudinale mucosascheur op gastro-oesofageale overgang tgv hevig braken) => anamnestisch braken voorafgaand aan hematemesis

-       Oesofagitis

-       Aortoduodenale fistel (na aneurysmachirurgie)

Wat zijn oorzaken van een lage TDB?

-       proctocolitis (infectieus, idiopatisch, ziekte van Crohn)

-       colontumoren

-       darmischemie

-       colondivertikels

-       angiodysplasieen van colon en dunne darm

-       Crohn in dunne darm

-       Divertikel van Meckel met ulcus [restant ductus omphalo-entericus]

-       Hemorroiden, fissura ani, thermometer/canulelaesie

-       Poliepen

  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat voor aanvullend onderzoek wordt er gedaan bij TDB?

Lab: Hb, MCV (vaak microcytaire anemie), bloedgroep bepaling,

Creatinine en ureum (stijgt vaak tgv resorptie bloedafbraakproducten)

Leverfunctietests,

Thrombo’s, stollingsonderzoek

Scopiën om oorzaak te zoeken.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo