Algemeen - Elektrolytstoornissen - Calcium en fosfaat

3 belangrijke vragen over Algemeen - Elektrolytstoornissen - Calcium en fosfaat

Wat zijn de voornaamste bronnen van calcium en fosfaat?

Belangrijkste bron voor calcium en fosfaat is de voeding. Calciumresorptie vnl in duodenum --> vit. D afhankelijk, passieve resorptie in dunne darm via diffusie.

Fosfaatresorptie door darmepitheel oiv vit. D en/of door diffusie.

Hoe worden calcium en fosfaat in de nier uitgescheiden?

Nier belangrijkste uitscheidingsmechanisme voor calcium --> terugresorptie in prox. tubulus, (Na-afhankelijk), de lis van Henle, en distale tubulus (PTH gereguleerd). Fosfaat teruggeresorbeerd in de prox. tubulus --> gereguleerd door PTH.

Door welke hormonen worden calcium en fosfaat gereguleerd?

  • PTH: lage calciumconcentratie --> PTH secretie, hoge concentratie drukt deze.
  • Calcitonine --> uit de schildklier --> calciumverlagend effect en remt de botafbraak.
  • Vit. D --> via de lever in de nier omgezet tot 1,25-dihydroxyvitamine D. Laag calcium en fosfaat gehalte in het bloed stimuleert de omzetting hier toe. Omgekeerd wordt de productie van 1,25-(OH)2D geremd door hoge concentraties calcium en fosfaat en een lage PTH spiegel. Deze vorm van vit. D bevordert de opname van calcium in de darm. Mogelijk speelt het ook een rol in het immuunsysteem.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo