Algemeen - Syncope

3 belangrijke vragen over Algemeen - Syncope

Wat zijn de risicofactoren van syncope?

HVZ, Leeftijd, Tia, CVA, HT, Diabetes

Wat is de DD bij syncope?

1. Stoornissen in de grote circulatie:
-          Vasovagale collaps (+- 20% van totaal) -          Autonome dysfunctie (perifeer, centraal)
-          Overgevoelige sinus caroticus
-          Renaal natrium verlies (m. Addison)
-          Gestoorde veneuze return (persen, harttamponade)
-          Uitstroombelemmering (Ao stenose, longembolie)
-          Verminderde contractiliteit (infarct, pompfalen)
-          Ritme+geleidingsstoornissen
-          Hypovolemie
-          Medicamenteus (diuretica, bloeddruk verlagende middelen)


2. Stoornissen in de cerebrale circulatie:
-          Atherosclerose (aa. Carotides)
-          Vertebrobasilaire insuff.
3. Overige oorzaken:
-          Anemie
-          Hypoxie
-          Hypoglykemie
-          Psychogeen
-          Epilepsie

Wat zijn bijzondere oorzaken van collaps?

- Collaps door stagnatie van bloed in de centrale venen bij persen (mictie-collaps) en hoestbuien (zowel intra-thoracale als intracraniele druk verhoging). Dit effect is na te bootsen door Valsalva-manoeuvre.

- Defect autonome zenuwstelsel waardoor geen adrenergische vagoconstrictie bij opstaan (orthostatische hypotensie). Kan veroorzaakt worden door diabetische neuropathie, amyloidose en soms geen oorzaak (syndroom van Bradburg-Eggleston).

- Syndroom van de overgevoelige sinus caroticus. Bij lichte druk op sinus caroticus extreme bradycardie of zelfs asystolie, of uitgebreide vasodilatatie. Met name op oudere leeftijd (in samenhang met atherosclerose t.h.v. caroticus) of na operatie of bestraling van het halsgebied. 

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo