Algemeen - Gezwollen gezicht - Verhoogd cortisol

3 belangrijke vragen over Algemeen - Gezwollen gezicht - Verhoogd cortisol

Wat zijn de klinische verschijnselen bij een verhoog cortisol?

vetweefsel herverdeeld in het lichaam met name naar wangen, buik en schouders (buffelo hump) en dunne extremiteiten (centrale adipositas). Andere verschijnselen zijn moeheid, vocht vasthouden, polyurie, menstruatiestoornissen, minder zin in seks, snel blauwe plekken, acné, overmatige beharing, striemen in de huid en slechte wondgenezing (syndroom van Cushing). Vaker nierstenen en DM. Slecht slapen, vergeetachtig en soms psychisch ernstig gestoord. Virilisatie niet door glucocorticoïden; ernstige virilisatie vrijwel pahognomisch voor een bijnierschorscarcinoom. Vaak verhoogde bloeddruk

Wat zijn oorzaken van een verhoogd cortisol?

ACTH afhankelijk:
-Hypofysair: cushin
-Ectopisch ACTH: kleincellig longca, carcinoid
-Ectopisch CRH: idem
ACTH onafhankelijk:
-Iatrogeen: glucocorticoiden
-Bijnieradenoom: caak alleen cortisol overproductie
-Bijniercarcinoom: vaak cortisol en androgeenexces
-Bilaterale micronodulaire hyperplasie: soms door overexpressie van receptoren van gastric inhibiting peptide, vasopressine, betareceptoren
-Bilaterale macronodulaire hyperplasie
Pseudo- cushing:
-chronische alcoholisme: kan soortgelijk beeld geven
-stress, depressie: alleen pathochemie


Hoe wordt de diagnose cushing gesteld?

1 mg dexamethason-test, excretie van vrij cortisol in de urine en cortisol in midnight speeksel

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo