Endocrinologie - Diabetes Insipidus

3 belangrijke vragen over Endocrinologie - Diabetes Insipidus

Oorzaken van centrale diabetes insipidus?

-tumoren in het hypothalamus-hypofyse gebied (metastasen, craniofaryngeoom, germinoom, glioom)
-chronische infecties van de schedelbasis (TBC, sarcoidose, syfilis)
-trauma (schedelbasisfractuur, neurochirurgische ingreep)

Symptomen van diabetes insipidus?

Polydipisie, polyurie (ook 's nachts). Bij totaal ontbreken van ADH kan polyurie wel 12-15L per dag zijn. Let vooral op uitdroging. Neurologische klachten: suf, coma

Diagnostiek bij diabetes insipidus?

-dorstproef: voortgaande overmatige diurese met oplopend natrium en laagblijvende urineomsolaliteit
-urine: laag soortelijk gewicht, lage osmolaliteit
-bloed: hypernatriemie
-Infusie ADH: oorzaak renaal of centraal
-Carter test: infunderen van hypertone zoutoplossing + meten concentatie vermogen nier
-CT/MRI: opsporen oorzaak

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo