Algemeen - Bloedingsneiging

6 belangrijke vragen over Algemeen - Bloedingsneiging

Hoe wordt het fibrinestolsel gevormd?

De bloedstolling begint als een celgebonden eiwit, tissue factor, in aanraking komt met het stromende bloed; dit gebeurt bv bij een wondje.

Tissue factor à bindt aan VII à activatie, VIIa à complex tissue factor/VIIa bindt aan factor X à Xa à zet protrombine om in trombine, factor IIa à zet fibrinogeen om in fibrine.

Verder zijn er nog twee versterkingslussen voor het geval er een tekort is aan bepaalde factoren.

Hoe gaat de coagulatie in zijn werk?

-          Tissue factor pathway inhibitor (TFPI): grijpt aan op de tissue factor.

-          Geactiveerd proteine C systeem: m.n factor Va en VIIIa worden afgebroken. Proteine C wordt geactiveerd door trombine. Proteine C heeft een co-factor proteine S.

-          Remming van factor Xa en IIa door Antitrombine.

Wat zijn oorzaken van stollingsstoornissen?

Verminderde trombocyten adhesie/aggregatie:

-          Aangeboren afwijkingen

 • Ziekte van von Willebrand: mild tot zeer ernstige bloedingsneiging. Vnl slijmvliesbloedingen. Bijeen ernstig te kort aan von Willebrand factor is er ook een tekort aan factor VIII en dus een stoornis in de fibrinevorming. Autosomaal dominant.
 • Trombasthenie van Glanzmann
 • Trombocytopathie e.c.i

-          Verworven afwijkingen

 • Trombocytopenie: aanmaakstoornis (leukemie of chemo), verhoogde afbraak (auto-immuun), verlies
 • Nierinsuff: door ophoping van onvoldoende geklaarde afvalstoffen leidt tot verminderde functie van de bloedplaatjes.
 • Levercirrose
 • Medicatie: NSAID, ASA, AB
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe kunnen afwijkingen in vorming van het fibrinestolsel ontstaan?

-          Aangeboren afwijkingen

 • Hemofilie A (tekort aan factor VIII) en B (tekort aan factor IX): X-chromosoom gebonden.
 • Stollingsfactordef

-          Verworven

 • Leverinsuff: verminderde aanmaak stollingsfactoren.
 • Vitamine K def: vit K speelt een belangrijke rol bij de productie van stollingsfactoren II, VII, IX en X. (verminderde inname, verstopping galwegen)
 • Massaal bloedverlies
 • Antistollingmedicatie (heparine)

Wat zijn ziektes waarbij er een verhoogde bloedingskans is door vasculaire afwijkingen?

-          Ziekte van Rendu-Osler-Weber: multipele vaatverwijdingen --> grote bloedingsneiging.

-          Ziekte van Ehlers-Danlos: bindeweefselstoornis --> afwijking in collageen.

-          Ziekte van Henoch-Schonlein: vasculitis --> purpura.

-          Vitamine C def: leidt tot een minder sterk collageen.

Wat zijn belangrijke kenmerken op het soort bloeding te achterhalen?

o   Slijmvliesbloedingen: afwijking in primaire hemostase.

o   Petechien: prim trombocytopenie.

o   Spier- en gewrichtsbloedingen: stoornis in fibrinevorming.

o   Bloedingsneiging op kinderleeftijd: aangeboren afw.

o   Medicatiegebruik. 

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo