Nefrologie - Chronische nierinsufficiëntie

4 belangrijke vragen over Nefrologie - Chronische nierinsufficiëntie

Wat gebeurt er bij minder functionerend nierweefsel?

-          afname GFR --> 1/(Serum creat)

-          verminderde homeostatische functies

-          tekort aan hormonen geproduceerd door de nier

Welke factoren leveren een bijdrage aan progressief nierfunctieverlies?

-          hypertensie                                        

-          proteïnurie                                        

-          hyperlipidemie                                              

-          hormonale parameters

-         glomerulaire trombose

-         roken

 -        acidose

Wanneer spreek je van chronische nierinsufficiëntie?

Vijf stadia chronische nierinsufficiëntie:

 1. normale GFR (>90 ml/min)
 2. nierschade met verminderde nierfunctie (GFR 60-89)
 3. matig verminderde nierfunctie (GFR 30-59)
 4. ernstig verminderde nierfunctie (GFR 15-29)
 5. nierfalen (GFR < 15 ml/min)
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat zegt proteïnurie over de nierfunctie?

Geïsoleerde proteïnurie hoeft niet behandeld te worden, maar is wel een onafhankelijke risicofactor voor hart- en vaatziekten.

Het risico op progressief nierfunctieverlies en vaatlijden is gerelateerd aan de mate van eiwitverlies.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo