Algemeen - Elektrolytstoornissen - Hypokaliemie

3 belangrijke vragen over Algemeen - Elektrolytstoornissen - Hypokaliemie

Wat zijn mogelijke oorzaken van een hypokaliemie?

-Verplaatsing van kalium van extra naar intracellulair:
 • Acute stress
 • Hypokaliemische periodieke paralyse
 • Medicamenteus (insuline, catecholaminen)
 • Metabole alkalose
Kaliumtekort
 • chronisch lage kaliuminname
 • intestinaal verlies of diarree
 • renaal verlies(diuretica, prim hyperaldosteronisme, drop, braken)

Wat zijn symptomen bij hypokaliemie?

Spieren: spierzwakte, spierpijn, krampen, rabdomyolyse.

Darm: constipatie.

Hart: ECG; vertraagde repolarisatie à vlakke T-toppen, ventriculaire extrasystolen, ventrikelfibrilleren.

Nieren: concentratiestoornis, interstitiele nefritis.

Wat is de behandeling bij hypokaliemie?

Kalium per infuus; verhoging met 1 mmol/l is meestal voldoende om iemand uit de gevarenzone te halen.

Orale kalium. Kaliumsparende diuretica: amiloride, spironolacton.

Oorzaak behandelen.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo