Hematologie - bloedtransfusie

8 belangrijke vragen over Hematologie - bloedtransfusie

Wanneer wordt er gekozen voor een erytrocytentransfusie?

Toedienen als de zuurstoftransportcapaciteit van het bloed tekortschiet en snelle correctie behoeft; afhankelijk van individuele factoren (ernst van de klachten door de anemie, snelheid waarmee de anemie is ontstaan, leeftijd van patiënt, cariopulmonale conditie). 

Wat is het effect van het toedienen van 1 zakje erytrocyten?

Bij een niet bloedend persoon is het effect op het Hb zo'n 0,5. mmol/L. 

Wat zijn contra indicatie voor auto transfusies?

-          actieve bacteriele infectie

-          Hb <7,0 mmol/L

-          Slechte cardiovasculaire conditie.

  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is intra operatieve hemodulitie?

Op de OK wordt direct voor de operatie bloed afgenomen dat tijdens en (vooral) na deingreep weer wordt teruggeven aan de patiënt. Het ontstane volumetekort wordt aangevuld met plasmavervangmiddelen. Er zijn aanwijzigen dat de (tijdelijk) lage hematocriet niet alleen goed wordt verdragen, maar zelfs voordeel kan opleveren voor de zuurstofconcumptie.

Wat zijn de indicaties voor een trombocyten transfusie?

Indicaties voor trombocytentransfusie:

-          profylaxe bloedingen bij trombocyten < 10 x 109/L (cytostatische  behandeling bij malinge bloedziekten);

-          behandeling bloedingen bij trombocytopenie of trombocytopathie, onafhankelijk van het aantal trombo’s;

-          profylactisch aan chirurgie bij trombocytopenie of trombocytopathie;

-          bij massaal bloedverlies.

Wanneer wordt er fresh frozen plasma gegeven(FFP)?

-FFP alleen geven bij bloedingen bij patiënten met aangetoonde aangeboren/verworven stollingsfactordeficiëntie 
-perioperatief voor volume-expansie
-trombotische trombocytopenische purpera

Wat zijn de vroege, niet-immunologische gemedieerde transfusiereacties?

-Bacteriële verontreinig toegediend product: sepsis met acuut ontstane koorts, soms RR ↓ en zelfs hemolyse.
-Hemolyse zonder begeleidende klinische verschijnselen kan komen door destructie van toegediend bloed door verhitting of vermenging met geneesmiddelen.

Wat zijn de late immunologisch gemedieerde transfusiereacties?

-7-10 dagen na transfusie uitgestelde hemolytische transfusiereactie bij patiënten die eerder geïmmuniseerd zijn tegen ertrocytenantigenen.
-Enkele dagen na transfusie: posttransfusionele purpera (PTP): ernstige trombocytopenie, hemorragische diathese. Door aanwezigheid van alloantistoffen tegen sommige trombocytspecifieke antigenen (HPA-1a-antigeen) 
-Graft vs. Host-ziekte bij ernstige stoornis immunologische afweer (congenitale immuundeficienties/na allogene of autogene beenmergtx): donorlymfocyten reageren tegen niet-passende HLA-antigenen bij ontvanger. Preventie door bestraling bloedproducten bij immuundeficiënte ontvangers.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo