Hematologie - polyglobulie

7 belangrijke vragen over Hematologie - polyglobulie

Wat zijn de primaire oorzaken van polyglobulie?

Polycythemia vera en polycythemia spuria. 

Wat zijn symptomen van polycythemia vera?

Pletorisch uiterlijk (blauwrood gelaat), hoofdpijn, duizeligheid, jeuk (onder de douche!) en overmatig transpireren. Meestal splenomegalie.

Trombose en bloedingen zijn de belangrijkste doodsoorzaak.

Bij 15% ontwikkelt zich in de loop van het chronische ziekteproces een acute myeloïde leukemie of myelofibrose.

Wat is de therapie bij polycythemia vera?

Aderlating van een volume van 500 mL, in een frequentie die de Ht binnen normale waarden houdt.

Bij onvoldoende resultaat, ernstige leuko- en trombocytose of ondraaglijke jeuk: interferon-alfa of hydroxyureum. Dit is ook voorkeursbehandeling als er trombotische verschijnselen zijn opgetreden.

Cave inductie van pancytopenie.

  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is polycythemia spuria?

Hierbij is er niet sprake van een verhoogd erytrocytenvolume, maar van een verlaagd plasmavolume. Dit kan worden veroorzaakt door stress, roken, dehydratie, brandwonden.

Wat is de behandeling van polycythemia spuria?

geen specifieke therapie nodig. Meestal helpt het staken van roken, het bestrijden van hypertensie, etc.  Als Ht niet normaliseert, wordt adergelaten.

Wat zijn secundaire oorzaken van polyglobulie?

-T.g.v. compensatoire erytropoëtineproductie

o   Verblijf op grote hoogte

o   Cardiovasculaire ziekten

o   Longziekten

o   Roken

o   Methemoglobinemie (erytrocyten bevatten methemoglobine i.p.v. hemoglobine. Methemoglobine bindt geen zuurstof. Oorzaken: aangeboren, geïnduceerd (antibiotica, sulfonamiden, nitraat in drinkwater, kleurstoffen, verdovingsmiddelen))

-T.g.v. excessieve erytropoëtineproductie

o   Nierziekten, zoals hydronefrose, vaatafwijkingen, cysten, carcinoom

o   Fibromyoom van de uterus

o   Hepatocellulair carcinoom

o   Cerebellair hemangioblastoom

Wat is de behandeling van secundaire polyglobulie?

Oorzaak vinden en behandelen. Bij chronische ziekten vaan moeilijk om een oplossing te bieden. Vaak is het wel nodig om de stijging van het Ht in te bannen omdat de viscositeit te sterk toeneemt.

Soms is voorzichtig aderlaten geïndiceerd.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo