Immunologie - Arteritis temporalis

6 belangrijke vragen over Immunologie - Arteritis temporalis

Wat is Arteritis temporalis?

Arteritis temporalis is een reuscelartritis. Dit wordt gekenmerkt door aantasting van grote en middelgrote arteriën. 

Met welk ziektebeeld is AT geassocieerd?

Polymyalgia rheumatica.

Wat is het histologisch beeld bij AT?

mononucleair celinfiltraat, met name rond de lamina elastica interna en externa. Later ontstaat er echt granuloom vorming met aanwezigheid van reuscellen, histiocyten en macrofagen. Een negatieve temporalis biopsie sluit een AT niet uit omdat de afwijking segmentaal is.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wanneer mag de diagnose AT gesteld worden?

Wanneer 3 of meer van de volgende criteria aanwezig zijn:

-       > 50 jaar bij ontstaan van de symptomen

-       nieuw ontstane gelokaliseerde hoofdpijn

-       gevoeligheid of verminderde pulsaties van de arteria temporalis

-       BSE > 50

-       Biopsie: necrotiserende artritis met mononucleaire cellen of granulomateuze processen en reuscellen. 

Wanneer mag de diagnose polymyalgia rheumatica gesteld worden?

Ø  > 50 jaar bij ontstaan

Ø  bilaterale pijn en stijfheid, gedurende tenminste 1 maand,  in twee van de drie gebieden: nek of torso, schouders of proximale gedeelte van de arm; heupen of proximale delen van de benen

Ø  BSE >40

Wat is de behandeling van polymyalgia rheumatica?

Lage dosering corticosteroïden, reageert meestal op lagere dosis dan gegeven wordt voor AT.

Prognose: self-limiting gedurende maanden tot enkele jaren. 

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo