Nefrologie - Nierstenen

4 belangrijke vragen over Nefrologie - Nierstenen

Welke aangeboren ziekten kunnen nierstenen veroorzaken?

Cystinurie, hyperoxalurie.

Wat zijn symptomen bij nierstenen?

·         koliekpijn      

·         pijn in de flank         

·         hematurie      

·         urinewegobstructie

Hoe ontstaan calciumstenen(meest voorkomend)?

Vaak verhoogde Ca-uitscheiding in urine. Meestal is dat idiopatische hypercalciurie. Dit is vaak familiair en komt vaker voor bij mannen.

Vaak verhoogde urinezuuruitscheiding in urine (purinerijke voeding = vlees, kip, vis).

Ook kan een verlaagde uitscheiding van citraat worden gevonden. Citraat remt kristallisatie en verlaagt de beschikbaarheid van vrije Ca-ionen.

Therapie: ruime vochtintake (min. 2,5 L / 24 u) gelijkmatig over de dag verdeeld. Verder Na- en eiwitbeperking. Ca-beperking is niet zinvol. 
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Hoe ontstaan magnesium-ammoniumfosfaat stenen?

Beter bekend als ‘infectie-stenen’ àontstaan alleen als de urine is geinfecteerd met ureumsplitsende bacterien, bv. versch Proteus-stammen, Klebsiella pneumoniae en Serratia marcescens.

Ureum wordt gesplitst in ammonium- en carbonaationen oiv urease. àstijging urine pH.

Deze stenen groeien snel en kunnen het gehele pyelum opvullen (koraalstenen).

Behandeling met antibiotica en/of chirurgische verwijdering.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo