Nefrologie - Nefrotisch syndroom

4 belangrijke vragen over Nefrologie - Nefrotisch syndroom

Wat zijn de kenmerken van het nefrotisch syndroom?

·         Sterke proteïnurie van >3.5 g/dag

·         Hypoproteïnemie (serumalbumine (<25-30 g/L): dit ontstaat als het totale verlies van eiwit de synthese snelheid van eiwit door de lever overschrijdt.

·         Oedeem, gelokaliseerd op plaatsen waar de hoogste hydrostatische druk voorkomt: bij bedrust is dat het gelaat, aan handen en op de rug en na lopen aan de benen. Hoe het oedeem precies ontstaat is niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk niet alleen door hypoalbuminemie en een gedaalde colloïd- osmotische druk v.h. plasma. Bij sommige patiënten vind je namelijk tevens een verhoogde CVD, hypertensie en ’n gestegen bloedvolume. Het idee is dat de nier minder gevoelig wordt voor atriaal natriuretisch peptide --> ANP wordt aangemaakt in de atria zodra de reksensoren in de artria een hoge bloeddruk detecteren; ANP geeft vervolgens direct terugkoppeling naar de nier om te zorgen dat er minder natriumterug geresorbeerd wordt.

·         Vaak is sprake van hyperlipoproteïnemie die zich vooral uit in ’n verhoogd serum cholesterol- en serumtriglyceridengehalte. 

Waar kan het verlies van eiwitten bij het nefrotisch syndroom voor zorgen?

complicaties zoals infecties (verlies van immuno- globulinen), verhoogde tromboseneiging (verlies van eiwitten betrokken bij stolling/ fibrinolyse), anemie (verlies van erytropoëtine) en hypothyreoïdie (verlies van thyroxinebindend globuline). 

Bij welke oorzaken van chronische nierinsufficientie wordt vaak het nefrotisch syndroom gezien?

Amyloidse, diabetische glomerulosclerose. 
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat zijn complicaties van het nefrotisch syndroom?

niervenetrombose (zeker bij membraneuze glomerulopathie).

Behandeling oedeem: beperking van zoutopname en soms zeer intensieve behandeling met diuretica.

Behandeling hyperlipoproteïnemie: HMG-CoA-reductaseremmers of fibraten

Bij een normale nierfunctie is een dagelijkse opname van 1-1.2 gram eiwit per kg voldoende

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo