Toepassingen van immuunresponse - Veelvoorkomende immunoassays - Zichtbare immunoassay's

5 belangrijke vragen over Toepassingen van immuunresponse - Veelvoorkomende immunoassays - Zichtbare immunoassay's

Welke immunoassay's zijn er die gebruik maken van zichtbare antigen-antistof aggregaten?

  • Agglutinatie test
  • Neerslagreactie

Hoe kunnen cellen zichtbaar worden zonder dat ze gelabeld worden?

Dit kan doordat antistoffen cross-linked kunnen binden met antigenen waarbij ze grote ketens worden. Die geklonterde antigen-antistof complexen kunnen zichtbaar worden in een aglutinatie of een neerslag reactie.

Wat is het verschil tussen passieve en directe agglutinatie testen?

Bij directe agglutinatie testen worden antistoffen gemixt met antigenen. Op het moment dat er binding plaats vindt zie je klonten ontstaan en dit duid dan op een positieve test. Bij passieve agglutinatie zijn de antigenen te klein en dus moeten de antigenen of de antistoffen eerst aan een groter molecuul worden gebonden om zichtbaar gemaakt te worden.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wanneer vindt de maximale neerslag plaats in een neerslag reactie?

Dit is in de zone van optimale proportie. Dit is het gebied waar er een optimale proportie van antigenen en antilichamen is om rooster achtige complexen te kunnen vormen die neer kunnen slaan. Wanneer er te veel antistoffen zijn is er geen zichtbare neerslag maar ook als er te veel antigenen zijn is er geen neerslag

Waar is de neerslag reactie opgebasseerd?

Deze is gebaseerd op te techniek waarbij antistoffen binden aan opgeloste antigenen die dan vervolgens een rooster achtig complex vormen die zichtbaar wordt door een neerslag reactie

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo