Microbiële metabolisme - Overview

7 belangrijke vragen over Microbiële metabolisme - Overview

Wat houd de metabole route (metallic pathway) in?

Dit is een serie van chemische reacties dat een start verbinding omzet in een eindproduct. Ze kunnen lineair vertakt of cyclisch zijn.

Hoe maken cellen in een notendop vrije energie?

Dit doen ze door adenine difosfaat (ADP) om te zetten in ATP door er een extra fosfaat groep aan toe te voegen door een exogene reactie. Wanneer ATP gebruikt wordt wordt die extra fosfaat groep weer verbruikt waardoor er weer ADP van te maken.

Hoe zorgen cellen ervoor dat ze energie hebben om ATP te maken?

Dit doen ze door gebruik te maken van de electronegativiteit van moleculen. Ze verwijderen elektronen bij een 'energie bron' doormiddel van een redoxreactie bij moleculen met een lage electronenaffiniteit en doneren dit elektron aan een molecuul met een hoger electronen affiniteit, de 'electronen acceptator'
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat is het verschil tussen aerobic respiration and anaerobic respiration?

Bij aerobic is zuurstof de electronen accepteer en bij anaerobic respiration is dit een ander molecuul en de TCA cyclus is net wat anders. De rest van het proces is verder wel het zelfde

Waar worden de electronen die gedragen worden door NADPH voor gebruikt in vergelijking tot de NADH

De electronen die door de NADPH worden gedragen worden gebruikt bij de biosynthese en de electronen die door de NADH worden gedragen worden gebruikt in de electronen transport ketting

Waarom zorgt fermentatie voor minder energie dan cellulaire ademhaling?

Fermentatie breekt glucose niet volledig af. De electronen worden doorgegeven aan een soort van tussenpersoon in het afbreek proces.

Waarom word de TCA cyclus twee keer herhaald voor 1 glucose molecuul?

Uit 2 glucose molecuul worden twee pyruvaat moleculen gehaald. Dit wil dus zeggen dat die twee pyruvaat moleculen afgebroken moeten worden en dat moet dan dus twee keer gebeuren

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo