De blauwprint van het leven: van DNA naar eiwit - Bacteriële gen regulatie

8 belangrijke vragen over De blauwprint van het leven: van DNA naar eiwit - Bacteriële gen regulatie

Wat is het verschil tussen constitutieve, induceerbare en onderdrukbare enzymen in een bacterië?

 • Constitutieve (constitutive): worden constant gesynthetiseerd, hebben vaak een centrale rol. (bijv: enzymen voor glycolyse)
 • induceerbaar (inducble): Kunnen aangezet worden wanneer ze nodig zijn, meestal betrokken bij de transport of afbraak van specifieke energie bronnen (bijv: B-glactosidase)
 • onderdrukbaar (repressible)worden vaak gesynthetiseerd maar kunnen uitgezet worden wanneer nodig, meestal betrokken bij biosyntetische wegen zoals bij de productie van aminozuren.

Waarom zijn de enzymen die betrokken zijn bij de biosynthese (het maken van aminozuren) onderdrukbaar en niet induceerbaar of constitutieve?

Omdat de cel veel aminozuren nodig heeft zijn deze enzymen onderdrukbaar en niet indicueerbaar, want dan zou er sneller een tekort aan aminozuren ontstaan omdat ze niet worden gemaakt, maar in tegenstelling is het ook niet constitutief omdat aminozuren ook in de natuur voor kunnen komen en dat kost de cel dan onnodige energie.

Waarom stopt de bacteriële groei tijdelijk wanneer de glucose aanvoer in het medium is opgebruikt?

De groei stop op dat moment tijdelijk omdat de cel dan tijd nodig heeft om enzymen te synthetiseren die nodig zijn om lactose te kunnen metaboliseren.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Leg uit hoe glucose het lac-operon onderdrukt?

Wanneer er glucose aanwezig is zorgen cataboliet onderdrukking ervoor dat het lac-operon wordt aangezet. Als er geen glucose aanwezig is dan gaat hij aan. Het lab operon wordt onderdrukt door CAP, wat nodig is voor de transcriptie van het lac operon. Om CAP aan te zetten is er een inducer (cyclicAMP) nodig die alleen geactiveerd wordt wanneer de glucose levels laag zijn.

Hoe meet de cel de glucose levels voor het lab operon?

Dit doet de cel door middel van het transport systeem. Wanneer dit systeem glucose moleculen in de cel aan het verplaatsen is dan is er glucose aanwezig en gaat CAP niet aan, wanneer de cel dit niet doet en dus stil staat dan is er geen glucose aanwezig en gaat het CAP dus aan.

Hoe werkt het proces van het uitsluiten van de inducer?

Wanneer glucose in de cel wordt bewogen bind een glucose transport component aan de lactose transporter (permease), deze zorgt ervoor dat lactose transporter dan dus niet meer werkt. Wanneer de permease dus dan geen lactose in de cel kan aanbrengen wordt het lac-operon ook niet geactiveerd. Wanneer er geen/weinig glucose meer is wordt dit component van glucose transporter inactief en kan de lactose transporter weer zijn werk doen en lactose in de cel brengen.

Welke twee manieren zijn er om het lac operon te onderdrukken?

 • Doordat cyclycAMP alleen maar gemaakt wordt wanneer glucose levels laag zijn wordt CAP ook alleen aangezet wanneer glucose levels aan zijn en wordt lac operon dus pas actief wanneer er geen glucose is.
 • En een component van de glucose transporter binden aan de lactose transporter en wordt de lactose transport inactief dit wanneer er geen lactose in de cel is wordt lac operon ook niet actief.

Hoe zorgt het lichaam ervoor dat de repressor die aan de operator zit van het Lac operon erop en eraf gaat?

Wanneer de glucose levels laag zijn dan bind de repressor aan de operator. Als de glucose levels hoger zijn bindt aslactose aan de repressor en valt hij er af.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo