Samenvatting: Loonheffingen | 9789013154283 | H C Verploegh, et al

Samenvatting: Loonheffingen | 9789013154283 | H C Verploegh, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Loonheffingen | 9789013154283 | H. C. Verploegh; Th. J. M. van Schendel; L. C. E. Jentink

 • 1 Inleiding tot de loonbelasting

 • 1.2 De geschiedenis en plaatsbepaling

 • Welke twee stelsels waren er in Nederland in 1914 en 1940?

  Bronnenfictiestelsel en het reële stelsel.
 • Waarom hebben de loonheffingen zo'n belangrijke plaats binnen het financiële belang voor de staat?

  De loonheffingen zorgen namelijk voor meer dan de helft van de opbrengsten binnen de belastingen.
 • 1.3 Het tweedelige karakter van de loonbelasting

 • Loonbelasting heeft een tweedelig karakter. Waarom is dit zo?

  Omdat de loonbelasting op diverse manieren kan worden toegepast. Namelijk als voorheffing bij de IB, als zelfstandige belasting, als met een dubbele functie en als loonsomheffing.
 • 1.4 De lasten voor inhoudingsplichtigen

 • Voor de inhoudingsplichtigen wordt de heffing van de loonbelasting als last gezien. Waarom geen lust?

  Omdat de inhoudingsplichtigen niet altijd op de hoogte zijn van alle heffingsregels. Dit kan boetes tot gevolg hebben.
 • 1.5 De drie pijlers van de loonbelasting

 • De loonbelasting bestaat uit drie pijlers. Welke?

  Subject: werknemer, artiesten, beroepssporters etc.;
  De inhoudingsplichtige: werkgever of instantie die uitkering uitbetaald;
  Object: belastbaar loon.
 • 1.6 De rechtsbronnen van de loonbelasting

 • Er zijn verschillende rechtsbronnen omtrent de loonbelasting. Noem er 6.

  1. Wet LB 1964;
  2. Andere wetten, zoals de AWR en AWB;
  3. Krachtens delegatie;
  4. Zonder delegatie;
  5. Handboek Loonheffingen;
  6. Rechtspraak.
 • 1.7 De loonbelasting is een bronheffing

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.7
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke voordelen zijn er van een heffing aan de bron?

  - Een snelle en gelijkmatige inning van belastinggelden;
  - Een hogere belastingopbrengst;
  - Een gemakkelijke en goedkope inning.
 • 1.8 De loonbelasting fungeert als een voorheffing of als een eindheffing

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.8
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat houdt de eindheffing bij de loonbelasting in?

  Als de LB bij de werknemer wordt ingehouden en er geen aanslag IB opgelegd wordt.
 • 2 Inleiding tot de sociale verzekeringen

 • 2.2 Het Nederlandse socialezekerheidsstelsel: voorzieningen versus verzekeringen

 • Wat is het verschil tussen voorzieningen en verzekeringen binnen het Nederlandse socialezekerheidsstelsel?

  Sociale voorzieningen: is een aanvulling op het ontoereikend inkomen zonder dat er premies voor geheven moeten worden. Verder is het te ontvangen bedrag afhankelijk van de hoogte van het inkomen.
  Sociale verzekeringen: zorgt voor een minimuminkomen. Hier is afdracht van premies wel aan de orde.
 • 2.3 Sociale verzekeringen: volksverzekeringen versus werknemersverzekeringen

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe is het solidariteitsbeginsel aanwezig binnen de socialeverzekeringswetten?

  Alle verzekerden betalen samen met hun werkgevers de premies.
  Vb. De premieplichtigen van nu betalen de AOW van nu. Op hun beurt zijn de premieplichtigen weer afhankelijk van de premieplichtigen straks.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart