Algemene inleiding verstandelijke beperkingen - Recente ontwikkelingen en visies - Visies op mensen met een beperking

3 belangrijke vragen over Algemene inleiding verstandelijke beperkingen - Recente ontwikkelingen en visies - Visies op mensen met een beperking

Welke 4 visies zijn er in de loop van de tijd geweest over mensen met een VB?

 1. Morele visie
  de mens met een beperking is gestraft > bv voor persoonlijke misstappen
 2. Normatieve visie
  de mens met een beperking is afwijkend > dus buiten de samenleving
 3. Medische visie
  de mens met een beperking is ziek > dus herstel lichamelijke tekorten > visie van veel (para)medische specialisten > therapie
 4. Personale visie
  de mens met een beperking is iemand met een eigen identiteit

Welke uitgangspunten worden er gehanteerd bij de personale visie?

 1. een beperking is een specifiek kenmerk van een uniek persoon
 2. iedereen heeft zijn eigen sterke en zwakke kanten
 3. elk persoon heeft zijn eigen mogelijkheden en beperkingen
 4. mens op de eerste plaats daarna de beperking
 5. geen patienten maar cliënten
 6. begeleiding is gericht op de persoonlijke wensen van de cliënt
 7. accent ligt op het opbouwen van een persoonlijke relatie, op de omgang met elkaar
 8. doelen zijn: zelfstandigheidsbevordering en zelfredzaamheid

Wat zijn de 3 verschillende visies / invalshoeken op mensen met een beperking?

 1. Mensvisie: het beperkt zijn
 2. Hulpverleningsvisie: hoe kunnen we iemand met een beperking helpen of begeleiden
 3. Maatschappij- of zorgvisie: wat is de plaats van de mens met een beperking in de samenleving

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo