Dementie - Verloop van dementie en benadering per fase

4 belangrijke vragen over Dementie - Verloop van dementie en benadering per fase

Wat is het verloop van de ziekte van Alzheimer?

              Indeling 1       Indeling 2         Indeling 3        Indeling 4
Fase 1   voorfase         voorfase            voorfase           voorfase
Fase 2  lichte d           begeleidings-  ambulante       bedreigde ik
Fase 3  matige d        verzorgings-    hospitalisatie   verdwaalde ik
Fase 4  ernstige d      verpleging-      bedlegerig/      a. verborgen ik
                                       behoefte           terminaal          b. Verzonken ik

                                                                                               cognitieve fase
                                                                                             emotionele fase
                                                                                             psychomotore fase
                                                                                             zintuigelijke fase

Welke fasen van de ziekte van Alzheimer zijn er in relatie met te verlenen zorg?

Fase 1: de cliënt doet dingen zelfstandig
Fase 2: de cliënt doet zoveel mogelijk zelfstandig of met beperkte hulp
Fase 3: bij bijna alles hulp nodig > opname
Fase 4: alle zorg wordt overgenomen

Wat zijn de kenmerken van de 1e fase (voorfase) van dementie?

Fase 1 voorfase:
 • nog geen diagnose
 • vermindering initiatief, minder actieve deelname aan sociale leven
 • vaak dezelfde vehalen, zelfde vragen, vergeet namen en woorden, spullen kwijt, kleine ongelukjes
 • sneller geïrriteerd
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat zijn de kenmerken van de 4e fase (bedlegerig/terminale fase) van dementie?

Kenmerken:
 • Toenemende achteruitgang van de hersenen
 • Toenemende achteruitgang van de lichamelijke gesteldheid > veel op bed > doorzit- of doorligplekken, verstijving van gewrichten
 • Weerstandsvermindering > kans op ontstekingen en infecties nemen toe
 • Overlijden aan de gevolgen van dementie, niet de dementie zelf
 • geen contact meer, hebben oevral hulp bij nodig

Benadering vanuit belevingsgerichte zorg:
 • alleen primaire levensbehoeften zijn belangrijk
 • vanuit deze behoeften contact maken
 • let op non-verbale signalen van de cliënt
 • contact door zintuigelijke prikkels zoals lichamelijk contact, muziek en geuren, rustig en zacht praten

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo