Algemene inleiding verstandelijke beperkingen - Enkele veel voorkomende syndromen - Het fragiele X syndroom

4 belangrijke vragen over Algemene inleiding verstandelijke beperkingen - Enkele veel voorkomende syndromen - Het fragiele X syndroom

Wat is de oorzaak van het fragiele X-syndroom?

Een opvallend dun (fragiel) plekje aan één poot van het X-chromosoom. Erfelijk syndroom.

Een syndroom dat eigenlijk alleen bij jongens voorkomt omdat zij 1 X-chromosoom hebben. Bij meisjes compenseert het goede X-chromosoom, het slechte. Kunnen dus wel draagster zijn en doorgeven aan zowel dochter als zoon. Waarbij alleen de zoon het syndroom zal krijgen.

Wat zijn de kenmerken van het fragiele X-syndroom?

1. Gedrag
- overbeweeglijkheid
- impulsiviteit
- contactstoornissen
- concentratiestoornissen
- angst en agressie

2. Uiterlijk
- grote schedel
- lang gezicht
- grote kin
- flaporen
- vergrote testikels

Hoe verloopt de ontwikkeling bij meisjes met het fragiele X-syndroom?

 1. Geen of lichte ontwikkelingsachterstand
 2. vaak alleen leermoeilijkheden
 3. helft heeft normale intelligentie
 4. alleen moeite met concentratie en omgang met andere mensen
 5. alleen soms afwijkende oren
 6. tegenwoordig vaak naar gewone basisonderwijs met rugzakje
 7. werken vaak in wsw of dienstverlening
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Op welke manier kunnen we mensen met het fragiele X-syndroom het beste begeleiden?

 1. Stimuleren van taal en motoriek
  - zijn speciale programma's voor
 2. structuur bieden
  - orde scheppen in de chaos die het kind voelt, wereld
    overzichtelijk maken
 3. voorbereiden op veranderingen
  - bij wisseling tussen school/dagverblijf en thuis (en andersom)
 4. visuele ondersteuning bieden
  - omdat informatieverwerking (mn horen) moeilijk is
 5. ondersteuning bieden bij sociale contacten
 6. niet overvragen
  - omdat ze zo gevoelig en kwetsbaar zijn
 7. (eventueel) medicijnen toedienen
  - Ritalin (bij grote gedragsproblemen, sterke overbeweeglijkheid of
    impulsiviteit

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo