Psychiatrische verschijnselen - Visie op psychische aandoeningen en afwijkend gedrag - Biologisch model

4 belangrijke vragen over Psychiatrische verschijnselen - Visie op psychische aandoeningen en afwijkend gedrag - Biologisch model

Welke biologische factoren spelen een rol bij het ontstaan van psychische aandoeningen?

  1. Functioneren van de hersenen
  2. neurotransmitters
  3. erfelijkheid

Hoe weet men dat het functioneren van de hersenen een relatie kan hebben met een psychische aandoening?

Door het maken van computerscans van de hersenen. De hersenen van gezonde mensen hebben een andere structuur dan de hersenen van mensen met een psychische aandoening. In bepaalde gebieden van de hersenen is de hersenactiviteit anders.

Welke psychische aandoening wordt veroorzaakt door een te laag gehalte aan de neurotransmitter serotine? En wat kun je er aan doen?

Somberheid, neerslachtige stemming.

Medicijn Seroxat en Prozac kunnen het niveau van serotine verhogen icm gesprekken met cliënten
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat heeft erfelijkheidsonderzoek aangetoond mbt het functioneren van de hersenen?

Dat biologische factoren een belangrijke rol spelen.
Bepaalde ziekten komen in bepaalde families voor.

Voorbeeld:
- beide ouders schizofrenie > 15% kans kind ook
- gezonde ouders > 0,5 - 1% kans kind schizofrenie

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo