Voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking - Scholen

4 belangrijke vragen over Voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking - Scholen

Welke soorten onderwijs zijn er voor kinderen die niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen?

 1. Speciaal Basis Onderwijs (SBO), ook wel Speciaal Onderwijs (SO) genoemd
 2. Speciaal Voortgezet Onderwijs (SVO)
 3. Inclusief onderwijs (binnen regulier met extra ondersteuning)

Noot: tot 20e jaar

In welke categorieën is het speciaal onderwijs ingedeeld?

 1. Cluster 1
  > kinderen met visuele beperking
 2. Cluster 2
  > dove en slechthorende kinderen
  > kinderen met een spraakprobleem
 3. Cluster 3
  > kinderen met een verstandelijke beperking (ZML) e/o
  > lichamelijke beperking (LG/MG)
  > kinderen die langurig ziek zijn met lichamelijke beperking (LZ)
 4. Cluster 4
  > voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen
  > kinderen die langdurig ziek zijn zonder lichamelijke beperking
  > scholen die verbonden zijn aan pedagogische instituten

Welk niveau hebben die kinderen die van SBO af komen?

Zelfde basiskennis als kinderen die op gewone basisschool gezeten hebben. Mogen er alleen langer over doen. Tot 14e.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Welke scholen onderscheiden we binnen cluster 3 scholen, de scholen waar VB kinderen meestal op terecht komen?

 1. ZML-scholen
  Scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen. Deze kinderen hebben een verstandelijke beperking. IQ < 60. Bij 60 - 70 is er ook nog een ernstige verstoring in de ontwikkeling of van comorbiditeit.
 2. Mytylscholen - veel aandacht voor leren omgaan met beperking
  > voor kindern met lichamelijke beperking
  > voorwaarde: ernstige leerachterstand door lich bep.
 3. Tyltylscholen - idem
  > voor kindern met een meervoudige beperking
  > voorwaarde: ernstige leerachterstand door mv bep.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo