Algemene inleiding verstandelijke beperkingen - Enkele veel voorkomende syndromen - Het syndroom van Down

3 belangrijke vragen over Algemene inleiding verstandelijke beperkingen - Enkele veel voorkomende syndromen - Het syndroom van Down

Wat zijn de oorzaken van het syndroom van Down?

 1. Chromosomenafwijking
 2. Kan erfelijk zijn maar hoeft niet


Noot: 1 op de 8 met verstandelijke berperking heeft syndroom van Down. 12,5%

Wat zijn de kenmerken van het syndroom van Down?

1. Gedragskenmerken:
    - vriendelijk
    - aanhankelijk
    - gemakkelijk / gemakzuchtig
2. Uiterlijk:
    - gedrongen lichaamsbouw
    - mongloïde oogstand
    - brede handen
    - afwijkend handlijnenpatroon
    - stijl haar
    - dikke tong

Hoe verloopt de ontwikkeling van iemand met het syndroom van Down?

 1. Tot en met 2e levensjaar relatief snel daarna achterstand groter
 2. meesten hebben matige tot ernstige beperking, licht komt ook voor
 3. ontwikkeling is wel harmonisch. De taal en verstandelijke ontwikkeling gaan gelijk op, sociale ontwikkeling gaat relatief goed, geen ernstige gedragsproblemen
 4. leren door te imiteren
 5. groot aantal kinderen gaat met rugzakje naar de basisschool

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo