Algemene inleiding verstandelijke beperkingen - Intellect en intelligentie

4 belangrijke vragen over Algemene inleiding verstandelijke beperkingen - Intellect en intelligentie

Wat is het verschil tussen intellect en intelligentie?

 • Intellect is de hoeveelheid kennis en ervaring die iemand heeft (kwantitatief)
 • Intelligentie is:
  1. Het vermogen van iemand om de wereld te begrijpen
  2. De kracht hebben om het hoofd te bieden aan haar uitdagingen
      (kwaliteit van denken).
  3. Het vermogen hebben om te generaliseren door in nieuwe
      situatie oude kennis succesvol toe te passen.

Wat is het meest kenmerkende aan iemand die intelligent wordt genoemd?

Het vermogen om te generaliseren. ( redeneren en doordenken, conclusie trekken)

Wat is de indeling verstandelijke beperking op basis van IQ?

 1. < 20       zeer ernstig verstandelijk gehandicapt
 2. 20 - 35   ernstig verstandelijk gehandicapt
 3. 35 - 55   matig verstandelijk gehandicapt
 4. 55 - 70   licht verstandelijk gehandicapt
 5. 70 - 90   zeer licht verstandelijk gehandicapt (vroeger
                  zwakbegaafd. Horen eigenlijk niet tot VB omdat zij
                  alleen trager zijn)
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Waarom is alleen naar het IQ kijken van mensen met een VB niet zinvol en niet eerlijk?

Omdat er dan m.n gedacht wordt aan wat mensen niet kunnen. Het accent is verschoven naar 'mogelijkheden'

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo