Onderzoek met vragenlijsten - Instructie van de enquêteur of de respondent

4 belangrijke vragen over Onderzoek met vragenlijsten - Instructie van de enquêteur of de respondent

Bij een persoonlijke of telefonische benadering van de respondent moet met name de enquêteur geïnstrueerd worden. Op welke punten kan deze instructie betrekking hebben?

Deze instructie kan betrekking hebben op:
 • De wijze waarop de enquêteur de te benaderen personen vindt
 • De presentatie van de enquêteur
 • De hantering van vragenlijst en toonmateriaal

Wanneer een enquêteur de persoonlijke benadering toepast zijn er twee uiteenlopende mogelijkheden hoe de enquêteur de respondenten vindt. Welke twee manieren zijn er te onderscheiden?

 • De enquêteur krijgt een kant-en-klare adressenlijst, aangevuld met informatie over de persoon die op het desbetreffende adres moet worden benaderd en wat te doen als deze persoon niet thuis is of als medewerking wordt geweigerd.

 • De enquêteur zoekt zelf de te benaderen adressen/personen, maar krijgt daarbij de randvoorwaarde dat de respondenten aan bepaalde kenmerken moeten voldoen. Dit wordt ook wel de quotamethode genoemd.

Wat staat er in de presentatie-instructie van de interviewer?

In deze beschrijving staat aangegeven dat hij:
 • zich legitimeerd
 • Zegt voor wie hij werkt
 • Zegt wat het doel is van het onderzoek is
 • Zegt hoelang het interview ongeveer duurt
 • De anonimiteit van de respondent zal waarborgen.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat staat er in de presentatie-instructie van de interviewer? Noem tenminste drie kenmerken.

In deze beschrijving staat aangegeven dat hij:
 • De enqueteur moet zich legimiteren
 • Aangeven voor wie hij werkt
 • Vertellen wat het doel is van het onderzoek
 • De tijdsduur in beslag nemen.
 • De waarborgen voor anonimiteit

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo