Steekproef - Representativiteit

9 belangrijke vragen over Steekproef - Representativiteit

Hoe wordt de representativiteit van een steekproef beoordeelt?

Onderzoekers kijken of de verdeling in de steekproef overeenkomt met de steekproefverdeling zoals die bekend is van de populatie

Wat is een aselecte trekking?

Iedereen heeft dezelfde kans om in de steekproef terecht te komen.

Wat is de Gouden standaard en voor wie kan het interessant zijn?

De Gouden standaard is een met gegevens over de samenstelling van de Nederlandse bevolking naar leeftijd, geslacht, inkomen, welstand, enzovoort. Marktonderzoek bureaus kopen deze om aan gegevens te komen voor het onderzoek dat zij uitvoeren.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Door welke twee factoren ontstaat er een systematische fout?

1. Verkeerde steekproeftrekking
2. Non-respons

Wat is de definitie van een toevalsfout?

Toevallige afwijking; door toeval van een deel van de populatie is er over- of onderbevolking.

Wat is de definitie van steekproefbepaling?

Onderzoekers kijken of de verdeling in de steekproef overeenkomt met de steekproefverdeling van de populatie.

Wat is de definitie van een representativiteitscontrole?

Herweging: sterk ondervertegenwoordigde groep krijgt een hoger gewicht en een sterk oververtegenwoordigde groep krijgt een lager gewicht.

Wat is een non-respons-analyse?

De reden van non-respons registreren en deze reden analyseren.

Wat is de definitie van non-respons en wanneer krijg je non-respons?

Definitie: het niet meewerken aan onderzoek.
Je krijgt non-respons als je (bij herhaling) te ondervragen personen niet kunt bereiken of als die personen niet willen/kunnen meewerken aan het onderzoek.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo