Marktonderzoek uitbesteden - Prijsonderzoek

8 belangrijke vragen over Marktonderzoek uitbesteden - Prijsonderzoek

Wat is een acceptabele prijsinterval?

Dit is het deel van de prijsrange dat tussen het marginaal goedkooptepunt en het marginaal duurtepunt ligt.

Noem drie methodes om de effecten van prijstellingen te meten?

 1. De Gabor/Grangertechniek (Prijsgevoeligheidsmeter)
 2. De van Westendorpmethode
 3. Conjunctmeting

Tijdens het onderzoek legt men aan respondenten uit een reeks van prijzen een aantal prijzen in willekeurige volgorde voor, telkens met de vraag of met het getoonde of genoemde product voor die prijs met een regelmaat zou gaan kopen. Welke methode is deze?

Gabor/Grangertechniek
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Aan de hand van de Westendorpmethode moeten respondenten enkele vragen beantwoorden aan de hand van verschillende prijsschalen. De vier vragen luiden;

 1. Bij welke prijs begint u het product goedkoop te vinden?
 2. Bij welke prijs begint u het product duur te vinden?
 3. Bij welke prijs begint u het product zo goedkoop te vinden dat u gaat twijfelen aan de kwaliteit?
 4. Bij welke prijs begint u het product duur te vinden dat u  niet meer bereid bent die prijs voor het product te betalen? 

Wat betekenen de volgende termen? MGP, MDP, OPS en IDP?

 1. MGP, Marginaal goedkooptepunt
 2. MDP= Marginaal duurtepunt
 3. OPS= De optimale prijsstelling (minste bezwaar)
 4. IDP= De indefferentiepunt 

Hoe noemen we de deel van de prijsrange dat tussen MGP en MDP ligt?

De acceptabele prijsinterval

Wat verstaat met onder de penetratiegraad van een merk?

Men verstaat hieronder de doelgroep die het merk gekocht heeft of het momenteel in bezit heeft juridisch gezien.

De som van marktaandelen van de verschillende merken die op de markt worden aangeboden, komt per definitie op 100%. Als men echter de penetratiepercentages van de verschillende marken tandpast bij elkaar optelt, komt men tot een som van 150%. Welke verklaring is hiervoor te benoemen? In achtnemen dat alles correct is onderzocht.

Meerder mensen binnen de huishouden kunnen het merk hebben aangeschaft. Bijvoorbeeld in het geval van en tandpast.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo