Steekproef - Methoden van steekproeftrekken

12 belangrijke vragen over Steekproef - Methoden van steekproeftrekken

Welke twee vormen van steekproeftrekken zijn er en waar hangt de keuze van af?

De twee vormen van steekproeftrekken zijn A-select en niet-a-select.

De keuze hangt af van de omvang van de populatie, aard van de onderzoekspopulatie,  beschikbare steekproefkader en het doel van het onderzoek.

Wat is een niet aslecte steekproef?

Je moet uitgaan van het principe dat iedereen uit je populatie dezelfde kans moet hebben om in de steekproef te komen. Als dit niet zo is, spreek je over een niet aselecte steekproef, dan speelt de keuze van de onderzoek een rol

Wat is een niet-aselecte steekproef?

De keuze van de onderzoeker speelt een rol.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Welke a-selecte steekproef methoden zijn er? (geheel op basis van toeval – elk element evenveel kans) (7)

1. Volledig a-select.

2. Gedeeltelijk a-select.

3. Systematische steekproeftrekking.

4. Getrapte steekproeftrekking.

5. Gestratificeerde steekproeftrekking.

6. Disproportioneel gestratificeerde steekproeftrekking.

7. Geclusterde steekproeftrekking.

Welke niet-a-selecte steekproef methoden zijn er? (de onderzoeker bepaalt – elk element evenveel kans) (4)

1. Quotasteekproeftrekking.

2. Conveniencesteekproeftrekking.

3. Sneeuwbalsteekproeftrekking.

4. Judgmentsteekproeftrekking.

Wat is een volledig aselecte steekproef?

Wanneer elk element van de onderzoekspopulatie dezelfde kans heeft om in de steekproef te worden opgenomen.

Wat is een gedeeltelijk aselecte steekproeftrekking?

Vaak geen complete lijst beschikbaar. Toch zorgen dat bepaalde onderdelen aselect blijven.

Wat is de term voor het opdelen van de gehele onderzoekspopulatie?

Stratificeren is het verdelen van een doelgroep.

Wat is een systematische steekproeftrekking?

Verloopt volgens een methode waarbij het hele bestand op een systematische manier wordt doorgelopen.

Wat is een getrapte steekproeftrekking?

Door verschillende afzonderlijke steekproeven kom je tot de uiteindelijke proef.

Wat is een gestratificeerde steekproeftrekking?

Gehele onderzoekspopulatie wordt eerst in deelpopulaties gedeeld. Uit elk van deze strate wordt een aselecte of systematische steekproef gemaakt.

Wat is disproportioneel gestratificeerde steekproeftrekking?

Wordt gebruikt waneer strata in omvang nogal verschillen terwijl je over elk stratum afzonderlijk uitspraak wilt doen.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo