Samenvatting: Medische-Technische Handelen

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Medische-technische handelen

 • 1 Handelen volgens protocol

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 Wat is een protocol?

  Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is belangrijk als je van het protocol afwijkt?

  1. Waarom je de keuze maakt, en dit kan beargumenteren
  2. Goed te documenteren en onderbouwen waarom je in een concreet geval hebt afgeweken.
 • Hoe zorg je voor de privacy van de patiënt?

  1. Zorg dat de deur van de behandelkamer gesloten is.
  2. Let op of gordijnen of scherm, op de juiste manier gebruikt worden. Ga zorgvuldig om met de informatie en gegevens van de patiënt.
  3. Praat niet over de handeling in een ruimte waar andere patiënten het kunnen horen, zoals de balie van de polikliniek.
 • 2 De doktersassistent en de wet

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waar gaan de Wetten Wkkgz en Wmcz over?

  Over de kwaliteit van de zorginstellingen. Kwaliteit die ook bij het uitvoeren van handelingen belangrijk is.
 • 2.1 De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG)

  Dit is een preview. Er zijn 10 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de doelstellig van de wet BIG?

  1. Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsoefening.
  2. het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg. 
 • Welke veertien categorieën voorbehouden handelingen zijn er in de wet BIG?

  1. Chirurgische handelingen 
  2. Verloskundige handelingen
  3. Katheterisaties 
  4. Endoscopieën
  5. Injecties
  6. Puncties
  7. Narcose
  8. Ioniserende straling 
  9. Cardioversie 
  10. Defibrillatie 
  11. Elektroconvulsietherapie (ECT)
  12.  Steenvergruizing
  13. In-vitrofertilisatie
  14. Het voorschrijven van geneesmiddelen die uitsluitend op recept (UR) verkrijgbaar zijn 
 • Wat zijn de voorwaarden voor iemand die voorbehouden handelingen uitvoerd?

  Hij moet deskundig, zorgvuldig en bekwaam zijn. Voldoende kennis en vaardigheden hebben om de handelingen uit te kunnen voeren.
 • Wat staat er in het kwalificatiedossier van de opleiding tot doktersassistent?

  Hoe de doktersassistent moet en mag handelen. De doktersassistent mag in afstemming met de patiënt en de arts én met in achtneming van wet- en regelgeving, richtlijnen, protocollen en overeengekomen werkafspraken.
 • Aan welke eisen moet je voldoen voor het uitvoeren van voorbehouden handelingen?

  1. Er is een opdracht van een arts. Bij voorkeur schriftelijk.
  2. Bij een mondelingen opdracht, datum en naam op de opdrachtgeven vastleggen. Alle mondelingen opdrachten dienen zo snel mogelijk schriftelijk door de opdrachtgever te worden bevestigd.
  3. Voer de handeling volgens protocol uit.
  4. Je volgt aanwijzingen van de opdrachtgever op.
 • 2.2 De Wgbo

  Dit is een preview. Er zijn 19 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke plichten heb je als hulpverlener volgens de Wgbo?

  1. Geheimhoudingsplicht
  2. De plicht om de patiënt goed te informeren 
  3. In geval van behandeling vooraf toestemming te vragen
  4. Verplicht een dossier bij te houden
 • Welke plichten heeft de patiënt volgens de Wgbo?

  1. Meewerken en informatie verstrekken
  2. Heeft recht op inzage in het dossier
  3. Recht om het dossier te laten vernietigen als andere daar geen schade van ondervinden

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart