Samenvatting: Methodiek Oudergericht Pedagogisch Adviseren | 9789088506970 | Sonja Ehlers, et al

Samenvatting: Methodiek Oudergericht Pedagogisch Adviseren | 9789088506970 | Sonja Ehlers, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Methodiek oudergericht pedagogisch adviseren | 9789088506970 | Sonja Ehlers; Meta Kuipers

 • 1 Oudergerichtadviseren

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de kenmerken van oudergericht adviseren

  Ouder staat centraal
  Aansluiten bij het doen, denken en voelen van de ouder, zijn zicht op het kind en zijn mogelijkheden via de ouder.
  Gelijkwaardig
  Oudergericht
  competentiegericht
  Beleving van de ouder staat centraal
  Ouder is deskundig
  Besef van verantwoordelijk zijn
  Samenwerkinsgericht
 • Wat zijn de drie stappen binnen de OPad methodiek?

  1. Verhelderen van de vraag, doel en competenties van de ouder.
   Afsluiten van een contract over het doel vd hulpverlening
   Aansluiting bij de beleving vd ouder
  2. Zicht op het kind nuanceren en mogelijkheden van handelen afleiden
   Aanbieden kinddeskundigheid
  3. Gebruiksaanwijzing voor de lastige opvoedsituatie uitwerken en evalueren.
   Ouder ondersteunen bij het afleiden van concrete handelingsadviezen
 • Begrippen uit schema Alice van der Pas

  Werkvloer: 
  Zicht op het kind
  Timen en doseren
  Basisvaardigheden( verzorgen, contact maken, structuur bieden)
  Emoties

  Taakverdeling
  Besef van verantwoordelijk zijn
  Omstandigheden
  Metapositie
  Solidaire samenleving
  Ouderschapsgroei
 • 1.1 Kindgericht en oudergericht adviseren

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Vanuit welke denkstappen vertrekt kindgericht advies?

  Als een kind ongewenst gedrag vertoont, sluit een ouder niet goed aan bij wat het kind vraagt.
 • Wat is het belangrijkste verschil tussen kindgerichte benadering en oudergerichte benadering?

  Kindgericht advies maakt de ouder tot object. De ouder krijgt informatie en advies zodat het beter gaat met het subject kind.
  De kindgerichte begeleider verwacht dat de ouder de kennis en instructie voor waar aanneemt en opvolgt. 

  oudergericht advies stelt de ouder centraal. Er wordt gericht op het denken, voelen en doen van de ouder vanuit de vraag: Wat helpt deze ouder om antwoord te vinden op zijn vraag om weer te kunnen aansluiten bij het kind? 
  Het advies sluit dus aan bij de beleving van de ouder als subject.
 • Waarom maakt kindgericht advies de ouder tot object?

  De ouder is het adres voor informatie en advies zodat het beter gaat met subject kind.
 • Wat is oudergericht advies?

  Advies dat aansluit aan bij de beleving, kennis en vaardigheden van de ouder. Het advies voegt alleen iets toe als er sprake is van een leemte. Het laat de verantwoordelijkheid voor het opvoeden bij de ouder.
 • Wat heeft de inbreng van kindkennis tot doel? (4)

  - Aanvullende informatie bieden
  - De ouder kan vanuit een breder  en algemener kader opnieuw naar zijn kind kijken
  - kennis over welke aanpak wel of niet goed kan werken
  - Het effect van de omstandigheden en de beperkingen van de ontwikkeling van kinderen
 • Waar richt de oudergerichte begeleider zich op?

  Het denken, voelen en doen van de ouder vanuit de vraag: wat helpt deze ouder om antwoord te vinden op zijn vraag om weer te kunnen aansluiten bij het kind.
 • 1.2 Beleving van de ouder centraal

  Dit is een preview. Er zijn 10 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het werkterrein van de oudergerichte begeleider?

  De beleving van de ouder

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart