Samenvatting: Morfologie | 9789053562901 | Geert Evert Booij, et al

Samenvatting: Morfologie | 9789053562901 | Geert Evert Booij, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Morfologie | 9789053562901 | Geert Evert Booij; Ariane van Santen

 • 1 Wat is morfologie

  Dit is een preview. Er zijn 32 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • De kern van de Nederlandse spelling

  Het´fonologisch basisprincipe´in combinatie met de´algemene beginselen'
 • 1.2 Basisbegrippen

  Dit is een preview. Er zijn 73 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Bij de studie van de klankleer van het Nederlands wordt een onderscheid gemaakt tussen ongespannen/korte klinkers, gespannen/lange klinkers en diftongen.In de spelling van het Nederlands, waarbij moet worden gewoekerd met het aantal beschikbare tekens voor klinkers, zien we dat bij de weergave van deze driedeling voor een duidelijke systematische representatie is gekozen:

  Gespannen/lange klinkers en diftongen worden op identieke wijze gerepresenteerd.
 • Wat is het verschil tussen een morfeem en syllabe?

  Een morfeem heeft altijd een betekenis, een syllabe niet of hij moet toevallig samenvallen met een morfeem.


  Syllabe is een lettergreep.
 • Hoe worden de vocalen  gewoonlijk ingedeeld en benoemd?

  Vocalen worden naar hun plaats van articulatie door de menselijke spraakorganen. Op die manier is een globale indeling mogelijk in:
  -.voorklinkers en achterklinkers. 
  (voor en achter in de mond gevormd.) 

  Per klinker kunnen dan nog nader worden aangegeven:
  1-de stand van de lippen (gerond of ongerond),
  2-de openingsgraad van de mond (open of meer gesloten)
  3-en het al dan niet gespannen zijn van de tong (gespannen of ongespannen).
 • Wat houdt het fonologisch taalvermogen in?

  Het vermogen om geluidsstromen in klanksegmenten te verdelen.
 • Hoeveel klinkers heeft het Nederlands?

  Het Nederlands heeft 16 klinkers of vocalen die woordonderscheidend zijn en dus in de foneeminventaris opgenomen worden.

  Daarvan zijn er 13 eenklanken of monoftongen, en 3 tweeklanken of diftongen.
 • Is het klankverschil tussen beet en beer a  fonologisch van aardb  allofonisch van aardc  dialectologisch van aardd  morfologisch van aard

  b  allofonisch van aard
 • Waarom is er in een woord als chaos GEEN sprake van een ‘diftong’?

  Omdat de syllabegrens tussen de a en de o valt
 • Welke vormen van flexie zijn aanwezig in de werkwoordsvorm ‘wandelde’.

  Suffix voor verleden tijd, nulaffix voor getal
 • Hoe worden Morfemen onderverdeeld ?

  Morfemen worden onderverdeeld in stammen en affixen. 
  (suffixen, prefixen, etc.)

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart