Samenvatting: Wat Iedereen Van Het Nederlands Moet Weten En Waarom | 9789035130838 | Nicoline van der Sijs, et al

Samenvatting: Wat Iedereen Van Het Nederlands Moet Weten En Waarom | 9789035130838 | Nicoline van der Sijs, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom | 9789035130838 | Nicoline van der Sijs; Jan Stroop; Fred Weerman

 • 1 Verschillende manieren van taalverwerving

 • Wat is het verschil tussen bewuste en onbewuste kennis van taal?

  Onbewuste kennis -> taalregels die iedereen kent, maar waarvan de meeste taalgebruikers niet beseffen dat ze die kennen (moedertaalsprekers)
  Bewuste kennis -> expliciete kennis van de regels van het Nederlands 
 • Lastig NL > hoe bepaal je de plaats van het werkwoord (persoonsvorm)?

  Daarvoor is het noodzakelijk om de persoonsvorm (vervoegde vorm van het werkwoord) en de onvervoegde vorm te onderscheiden. In een mededelende hoofdzin staat de persoonsvorm VOOR het lijdend voorwerp en de onvervoegde vorm ERNA. Ik LEES (= persoonsvorm) een boek. Ik ga (= persoonsvorm een boek LEZEN ( = onvervoegde vorm).
 • Wat gebeurt er als in het NL een ander zinsdeel dan het onderwerp aan het begin staat?

  Dan wisselen persoonsvorm en onderwerp van plaats: Een boek LEES IK en niet Een boek IK LEES. En in een NL (onderschikkende) bijzin staat de persoonsvorm op een andere plaats dan in een hoofdzin. Ik LEES EEN BOEK. Ik zeg dat ik EEN BOEK LEES.
 • Waarmee hebben kinderen die NL als tweede taal verwerven, wel moeite?

  Kennis van de twee woordgeslachten in het NL (de en het)
 • Wat is conclusie uit manier waarop 3 verschillende groepen taalverwervers 2 aspecten van het NL verwerven?

  Taalgebruik kinderen met NL als tweede taal lijkt op eentalige kinderen -> hoeveelheid fouten en SOORT fouten. De fouten van de kinderen vertonen systematiek, maar in fouten van volwassenen is systematiek minder evident.
 • Is er een kritische periode voor taalverwerving?

  Ja, en kinderen verwerven taal op een andere manier dan volwassenen.
 • Wat betekent thermometer voor het NL?

  Kinderen met NL als tweede taal zijn thermometer voor het NL die aangeeft hoe groot kans is kans dat bepaald taalverschijnsel in toekomst verdwijnt uit taal. Zij krijgen thuis minder taalaanbod dan eentalige NL kinderen. Dit geldt niet voor regels die sterk verankerd zijn in taalsysteem, maar voor regels die niet (meer) zo duidelijk zijn. Regels 'op de schopstoel' worden niet meer opgepikt.
 • Wat betekent 'geslacht is de blindedarm van het NL'?

  Kinderen die NL als tweede taal verwerven, leren zonder probleem de plaats van het werkwoord, maar regels waarin geslacht een rol speelt (zoals vervoeging van bijvoeglijke naamwoorden) pikken ze niet meer op.
 • 2 Wat is dat, ongrammaticaal?

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe kun je zeggen of een zin grammaticaal is of niet voordat je de regels van de grammatica kent?

  Oordelen over grammaticaliteit berusten op intuitie, taalgevoel. Mensen hebben onbewust weet van het systeem op basis waarvan ze hun zinnen bouwen en andermans zinnen begrijpen. Je weet niet wat je weet.
 • Hoe zijn storende factoren uit te filteren bij het nagaan of een zin grammaticaal is?

  Ze neutraliseren met goede instructies voor de beoordelaars (de 'informanten') De informant moet ook de betrokken taal beheersen als zijn moedertaal. In de praktijk is de taalkundige vaak zijn eigen informant (hij kent de voetangels en klemmen van de performance).

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Wat Iedereen Van Het Nederlands Moet Weten En Waarom